Välj rätt batteri till din solcellsanläggning

Funderar du på att skaffa en solcellsanläggning och senare eller samtidigt även komplettera med ett batteri?
– Helt rätt tänkt! Men då behöver du också sätta dig in i lite detaljer som inte alltid är så lätta att hitta information kring.
-Men inga problem, vi hjälper dig. Läs nedan!

Batterier anpassade för det svenska trefas-elsystemet

I Sverige har vi trefas elsystem. Det betyder att man har tre ”sladdar” med 230V från elnätet in till sitt hem. Dessa ”sladdar” kallas faser. För svenska villaägare är dessa vanligtvis avsäkrade med 16A, 20A eller 25A. 

För en typisk relativt nybyggd villa med en modern frånluftsvärmepump är 16A den vanligaste storleken på husets huvudsäkring (mätarsäkring). 
Genom förenklad matte kan man räkna ut att den möjliga förbrukningen för hushållet i varje ögonblick då är ca 11000 Watt energi. Dvs 16A multiplicerat med 3 faser om 230V = 16*3*230V = 11000W.
Fördelat per fas blir detta: 230V*16A = 3680W.

Hur mycket förbrukar olika hushållsmaskiner?

För att närmare illustrera vad man kan göra med denna energi tar vi ett exempel:

  • En modern spishäll som finns i de flesta kök numera är oftast ansluten med 2 faser och förbrukar maximalt 2 * 3680Watt = 7,4kW.  Största plattan brukar ha en effekt motsvarande 1 fas (3,7kW) och övriga plattor delar på övrig effekt.  
  • En kaffebryggare med vanlig stickkontakt nyttjar en fas och drar ca 2000W.  
  • Värmepumpen däremot kan variera mellan 1 och 3 faser beroende på om kompressorn går eller om även elpatroner slås på. I snålaste läget drar en värmepump från ca 500-1500-3000W och med maximal elpatron ca 9000W. För äldre eller större hus kan ytterligare elpatroneffekt behövas.
  • Tänk dig att du tar en rejäl varm dusch efter att varit ute i flera minusgrader en klassisk vinterdag, då kan man räkna med att elpatronen slås på och värmepumpen arbetar på max. Effektuttaget blir då ca 9000W. Utöver värmepumpens energiförbrukning finns det dessutom lite effekt kvar upp till gränsen på 11000W för att koka sig en kopp kaffe + lite belysning mm. Men inget mer! – För då kan en huvudsäkring lösa ut. En huvudsäkring kan dock korta stunder klara sin märkeffekt plus ca 50% överlast i ca 30 minuter, vilket gör att korta effekttoppar är möjliga även om stora förbrukare går på max och man ligger nära 3,7kW per fas.

Sveriges elsystem skiljer sig från flertalet europeiska länder

Men varför pratar vi om hur mycket energi spisen och andra maskiner drar i ett inlägg som handlar om batterier?

Jo, för att elsystemen vanligtvis inte ser ut som de gör i Sverige runt om i världen!  På många håll har man endast 1 fas men med avsevärt högre ström. Tex. 1 fas på 63A vilket är vanligt i exempelvis Storbritannien. Det ger ett maximalt effektuttag som ser annorlunda ut än hos oss i Sverige där vi har låg strömstyrka (Ampere) men flera faser istället. Och så har vi betydligt fler maskiner som kräver mycket effekt (watt) vilket skiljer svenska förhållanden från t.ex. andra europeiska länder.

I många länder är det också så att man har naturgas indraget för uppvärmning och för spis. Då behöver man endast el till mindre förbrukare så som TV, mindre köksmaskiner mm. Då blir en tillgänglig effekt på ca 5000W på en fas tillräckligt för de behov man har.

Detta gör att många solcellssystem från ett flertal tillverkare av batterier och växelriktare huvudsakligen är designade för 1 fas eller möjligen trefas med mindre effektbehov – vilket alltså inte passar våra hem i Sverige!

Vad vi i Sverige behöver är en hybridväxelriktare för trefas, där växelriktaren bör kunna mata ut hushållsel som ligger nära 16A, dvs ca 10-11 kW uteffekt och runt 3300-3600W per fas även från batteriet.

Sedan behöver man dessutom ha ett batteri som klarar av att mata ut motsvarande mängd energi när solen inte lyser och huset går över på batteridrift. Dvs batteriets design behöver vara sådan att ett maximalt effektuttag (power) bör ligga på ca 10 000W, vilket sedan av växelriktaren delas upp på de olika faserna och matchar den förbrukning hemmet har. Det är alltså viktigt att du har koll på vilket batteri och du köper!

Endast ett fåtal lösningar ger önskat effektbehov

Varning för ännu mer teknisk, rolig, och superviktig information för nördar – som oss! ;-D

En titt på de vanligaste växelriktarfabrikaten där man kan ansluta batteri visar att endast ett fåtal uppfyller dessa svenska effektbehov fullt ut – och dessa har vi på Wettersol koll på och kan erbjuda dig. En förutsättning för att överhuvudtaget diskutera vilka lösningar som möter behovet hos en villa med 16A är att man har en hybridväxelriktare med en uteffekt som ligger nära 16A. Vanligtvis är 10kW växelriktare den vanligaste storleken och dessa ger ofta 10-10,6kW uteffekt. Med tillräckligt många solpaneler för att matcha växelriktarstorleken är det denna 10kW:are vi tittat närmare på.

Kombinationer av Fronius Gen24 eller Sungrow SHRT klarar av att ge 10000W tillsammans med BYDs HVM batteri. Denna totaleffekt fördelas då med upp till 3300VA per fas (ungefär 3300W). Allra bäst är svenskutvecklade Nilar och Ferroamp som kan ge upp till 11,5kW effekt vilket per fas motsvarar eller strax överstiger maximal effekt för en 16A trefas.

Övriga batterier + växelriktarkombinationer som vi tittat närmare på, som Solaredge Storedge med LG Chem batteri eller Huawei M1 med Luna 2000 batteriet, Solax X3 mfl är alltså inte primärt designade för att möta de effektbehov som svenska hem har, med stora fler-fasiga förbrukare som spishällar, värmepumpar mm. I vissa fall, som med Solax, är det dock möjligt att ha flera batterier för att på så vis få till en fungerande trefaslösning. Men den lösningen är i sammanhanget relativt dyr.

Följden av att välja ”fel kombination” blir att man inte kan driva sitt hem efter solnedgång helt och hållet på batteriet utan tvingas köpa el på totaleffekter över ca 5000W. Det betyder att skall man laga spaghetti och köttfärssås på en spishäll efter solnedgång och har fel batterilösning kommer köttfärssåsen kunna lagas på batteri-el medans spaghettin får kokas på köpe-ström! 
-Inte helt optimalt och lite av vitsen med att spara sin solenergi till senare går då förlorad. 

Ytterligare en nackdel med för låg ut-efffekt från batteriet är att i ett framtida läge med dyrare elpriser, när efterfrågan är som störst kommer man tvingas köpa en viss andel el även vid effekttoppar över 5kW från t.ex. värmepumpens användning trots att man sparat tillräckligt med kWh solel från dagen i sitt batteri. Det gör att den besparing som man hoppas göra med en batterilösning inte fullt ut kommer att ske.

Peak-shaving med batteri i kombination med solceller

Ännu en faktor att ta hänsyn till är möjligheten till så kallad peak-shaving, där man klipper effekttopparna över en viss nivå med hjälp av batteri. Syftet med detta är att minska sitt topp-effektuttag och därmed kunna använda sig av en mindre säkring. Denna mjukvarafunktion är på gång hos flertalet tillverkare och något som kommer att komma även i Sverige. Men för många system är man alltså begränsad till totalt 5000W att peak-shava med.
Omräknat på tre faser blir detta ca 7 Ampere minskning totalt. (5000W / (230V * 3 faser) = Ampere). Dvs har man idag behov för 25A och önskar peak-shaving till 16A så är mellanskillnaden 25-16 = 9 Ampere. Detta kan bli svårt i vissa fall med lösningar med endast 5000W uteffekt från batteriet. Med tanke på att många planerar för ett större effektuttag i framtiden med t.ex. pool, spabad, eller elbil så är detta något som man bör ta med i beslutsprocessen.

Det är oftast inte växelriktaren som sätter begränsningen, utan det är helt enkelt batteriet och dess styrsystem som är inte kan leverera högre effekt. Det kan vara att batteriet arbetar med för låg spänning (48V batterier, Solaredge, mfl lite äldre växelriktare) eller att man i sin design av batteriet har lagt dem parallellt istället för seriellt (Huawei Luna 2000) vilket då sätter effektbegränsningen. Tyvärr är det ganska svårt att få fram information om vilken effekt olika kombinationer av växelriktare och batterier lämnar. Vi har sammanställt en tabell med de vanligaste batteri-lösningarna i PDF:en. PDF-texten och tabellerna är sammanställd efter bästa förmåga.

Vill du ha en sammanställning över vad du behöver veta om batterier?

Vi har sammanställt ett dokument som har svar på det mesta du kan tänkas behöva veta inför ditt val av batteri till din solcellsanläggning.

Dokumentet innehåller bland annat en jämförelse av lite olika alternativ från flera tillverkare. Allt för att du ska känna dig trygg inför ditt val av både anläggning och batteri! Fyll i formuläret här bredvid så får du dokumentet till din mail inom kort.

Slutsats

För Wettersol är valet enkelt. Vi har valt att arbeta med modulärt utbyggbara batterier, som är säkra och som kan möta det fulla effektbehovet för ett svenskt hushåll och då är det som det ser ut i idnag framförallt BYD HVM-serien som erbjuder detta. BYD är dessutom kompatibelt med flertalet växelriktarfabrikat, inklusive Sungrow, som vi har mycket stor erfarenhet utav, och därmed ger det större flexibilitet att hitta rätt lösning för just dina behov och önskemål.

Med det sagt är inte de alternativ där man är begränsad till ca 5000W dåliga produkter i sig, utan budskapet att ta med sig är att vissa produkter på marknaden har för låg effekt för att kunna fungera på bästa sätt till de förutsättningar vi har i Sverige. Men kan man leva med att köpa några kW vid de tillfällen när effektbehovet sticker iväg så kan alla genomgångna lösningar fylla sin plats.

Kontakta oss gärna om du bor i Jönköpings-trakten och har funderingar på att skaffa en solcellsanläggning med tillhörande batteri! Vi vill hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för ditt hem!

VI ÄR HÄR FÖR ATT HJÄLPA DIG!

Säljare Villa Wettersol

Kristofer Svensson

Säljare Villa

036-336 68 16

Daniel Säljare Wettersol

Daniel Mattsin

Säljare Villa

036-333 62 80

Marcus Åhlander Säljare lantbruk industri Wettersol

Marcus Åhlander

Säljare Företag/Lantbruk

036-336 68 20