Pixii Home + Greenely = Money machine!

Greenely har utvecklat en av marknadens absolut vassaste tjänster för dig som enkelt vill få en överblick över aktuellt elpris, din elförbrukning, dina solcellers produktion och aktuell status för ditt Pixii Home- batteri. Allt är enkelt samlat i en app, med tydlig användarvänlighet för vardagsfunktioner som laddning av elbil eller styrning av olika optimeringsfunktioner som sparar mycket pengar åt dig!

Vad kan Pixii Home göra för dig?

Pixii home i kombination med Greenelys smarta app ger dig ett superverktyg för att styra och hantera din energiförbrukning på ett optimalt sätt.

Lagra solel med ditt Pixii Home

Som alla batterier kan även Pixii lagra energi. I standardversion är batteriets kapacitet 10 kWh, vilket är energi motsvarande ca 5-15 timmars drift av en typisk villa under stora delar av året (ej vinter, då energiförbrukningen vanligtvis är avsevärt högre per dygn under vintermånaderna).

I kombination med solceller kan alltså 10kWh i standardversion och upp till 20kWh i utökat batteri lagras med Pixii Home.

Har du idag en strängväxelriktare (t.ex. Sungrow SG-serien) eller ett Solaredge-system är allt du behöver göra att kontakta oss på Wettersol så ordnar vi med en installation av det som kallas AC-kopplat batteri.

AC-kopplat batteri är standardläget med Pixii Home-batteriet, dvs att den arbetar parallellt med en helt vanligt solcellsanläggning och sköter automatiskt så att ditt hem i första hand får sin energi från solceller, i andra hand från batteriet och först när det varken finns energi från solceller eller batteri köps el från elnätet!

Elprisoptimering (köpa billigt från elnätet)

Med Pixii Home och Greenelys app är det enkelt att utnyttja låga elpriser. Nordpool presenterar morgondagens elpriser från klockan 13.00 varje dag och det är enklelt i appen att se när elpriset är lågt och det lönar sig att fylla upp batteriet från elnätet. Detta läge är mest relevant under vinterhalvåret då solcellerna inte ger tillräckligt med energi för att fylla batteriet med gratis el.

Appen ger dig möjlighet att antingen manuellt ladda upp batteriet från elnätet eller låta Greenely automatiskt göra detta i kombination med deras optimeringsalgoritm för lägsta möjliga elpris för din villas drift.

-Spara pengar utan att du märker det!

Peak Shaving (kapa effekttoppar).

En funktion som kommer bli mycket användbar framöver, som Pixii Home och Greenely-appen är redo att hantera, är peak shaving.

Från 2026 kommer samtliga hushåll i Sverige tvingas in i ett system som kallas effekttariffer. Det betyder i korthet att mellan vissa tidpunkter kommer ett högt effektuttag från elnätet att bestraffas med en avgift per kiloWatt effekt som tas ut. Med peak-shaving så går batteriet in och tar all effekt över en viss grundnivå. Därmed belastas inte elnätet av ditt höga eluttag, du slipper effektavgiften och sparar därmed en hel del pengar.

Greenelys optimeringsalgoritm kan aktiveras för att automatiskt identifiera och styra batteriet till att klippa effekttopparna och spara pengar åt dig!

Pixii Home & Greenelys Virtuella Kraftverk

Att låta batteriet vara med och stötta elnätet har aldrig varit enklare än med Greenelys tjänst Virtuellt Kraftverk, där Greenely är aggregator av dessa batteriresurser till Svenska Kraftnät.

Fram tills nu så har denna typ av tjänst för privatpersoner låst batteriet till aggregatorn så att man inte haft möjlighet att nyttja batteriet ens enstaka dagar utan att helt bryta tjänsten.

Så är det inte längre.

Men Greenelys smarta app väljer du själv dag för dag om du vill låta batteriet arbeta för dig själv eller låna ut det till Svenska Kraftnät för nätbalansering!
Detta är perfekt, då ersättningen för stödtjänster varierar över året (beroende på andelen förnyelsebar el i elsystemet).

-Nu kan du alltså undvika extrema elpristoppar under enskilda dagar genom att slå av eller på ”virtuellt kraftverk”-funktionen i appen och enkelt låta batteriet minimera dina elkostnader så som du finner bäst!

Garanterad ersättning för betatestare

De första som signar upp sig för Greenely med ett Pixii Home kommer behöva styra användandet av batteriet manuellt. Välj själv i appen när du vill ladda i och ur batteriet, schemalägga laddning, samt lagra solel.

Funktioner som utvecklas under testfasen:

  • Automatisk elprisoptimering (Q2)
  • Kapa effekttoppar (Q2)
  • Frekvensreglering (Q2-Q3)

Deltagare i den tidiga betafasen, kommer ersättas med 2000 kronor per månad i max 6 månader tills greenely är färdig med utvecklingen och batteriet har utlovad funktionalitet.

Pixii Home är tekniskt fulländat för att stötta elnätet!

Pixii Home är ett batteri som rent tekniskt är i en klass alldeles för sig själv.
Det har prestanda i nivå med en formula 1-bil vad gäller möjligheten att reagera snabbt på störningar i elnätet och kan snabbare än något annat batteri för privatmarknaden leverera maximal effekt. Det så kallade C-talet är på 1, vilket är dubbelt så högt (standard idag är C-rating på 0,5) som i princip alla batterier som idag finns på marknaden. Detta betyder kort och gott dubbelt så bra betalat för stödtjänster!

Utöver detta så har batteriet en speciell typ av smartmätare som även mäter frekvensen i elnätet och helt på egen hand kan korrigera störningar till skillnad från andra stödtjänster som styrs centralt. Denna funktion är eftertraktad av Svenska Kraftnät som därför betalar extra bra för FFR-stöd (Fast Frequency Reserve). Denna funktionen kommer lanseras tidigt 2025.

Pixii Home är i dagsläget ensamma på privatmarknaden med FFR-funktion.

Pixii Home + Greenely = Money Machine!

Hur mycket sparar & tjänar man om året med Pixii Home och Greenelys smarta tjänster?

Prisoptimering

Greenely har tagit fram en beräkning på hur mycket pengar du förväntas spara på att använda deras tjänst för elprisoptimering i kombination med Pixii Home.

Beräkningen visar att man i södra Sverige, gör en besparing på 19300 kr. För boende i SE3, som Jönköping tillhör bör summan vara något lägre, då SE4 generellt har ett högre underliggande elpris från Nordool.

Baserat på data från Konsumenternas energimarknadsbyrå med historiska kostnaden för 2023 på 218 Öre/kWh (Kombinerade nätavgifter och elpris i södra Sverige)

Nätbalansering

Att delta med Pixii Home i det virtuella kraftnätet med Greenelys tjänst nätbalansering betalas med en betydligt högre ersättning.
Ersättningen baseras på tillgodoställd effekt och kapacitet till Svenska Kraftnät. Här utmärker sig Pixii då effekten den kan leverera även under kalla förhållanden alltid är 10kW effekt! För många system på marknaden är verklig effekt längre, eller beror på antal batterimoduler som batteriet består av.
Då stödtjänstmarknaden prissätts genom auktionsförfarande är det svårt att exakt veta vilken ersättning man kan räkna med per år. Fram till 1 februari 2024 betalades man för det bud som aggregatorn lämnat i budgivningen. Efter ändringen får samtliga aktörer samma ersättning som det vinnande budet, (så kallat marginalprissättning). Detta bör gynna dig som kund. https://second-opinion.se/marginalpris-infors-for-frekvensbalansering/
För 2022 var ersättning per år för 10kW tillgodoställd effekt 36982 r och för 2023 steg ersättningen med ytterligare ca 5500kr till 42496 kr!

Som om detta inte vore nog kommer Svenska Kraftnät framöver att premiera batterier som har en frekvensmätare installerad, då detta ger högre driftssäkerhet samt betyder att batteriet även kan hantera FFR anrop. Detta betyder att den som investerat i et Pixii Home batteri kan räkna med ännu högre ersättning än i beräkningarna på denna sida!

Summan av Prisoptimering & Nätbalansering

Greenelys beräkningar på förväntad sammanlagd besparing och intäkt från nätbalansering ger otroliga 61796 kr per år! Nedan kan man få en bild av den historiska ersättningen per månad under 2022 respektive 2023.

Bygg ut batteriet och få högre ersättning

En mycket intressant funktion med Pixii Home är att man enkelt kan addera mer batterikapacitet och samtidigt ökar uteffekten.
Det betyder att man kan få ännu högre ersättning för nätbalansering än ovanstående exempel. För standardstorleken 10kW så krävs 16A huvudsäkring, vilket är den minsta storleken för villor idag.

Byggs Pixii-batteriet ut till 20kWh batterikapacitet så kan man teoretiskt med 25A säkring (17kW maximal uteffekt) förvänta sig en ersättning för 17kW på batteriet för nätbalansering. Då blir ersättningen enbart för nätbalansering med Greenely + Pixii Home ca 72000kr per år. Därtill kommer elprisoptimeringsbesparing på ytterligare 15-19000kr /år!

Vad kostar Pixii Home installerat och klart i Jönköpingsområdet?

Wettersol erbjuder Pixii Home 10kWh installerat och klart inklusive frekvensmätare för FFR tjänst för ca 208 000 kr före Grön Teknik.

Efter Grön Teknik blir priset ca 108 000kr om ni har tillgänglig Grön Teknik och är två personer som är skrivna på fastigheten och i övrigt uppfyller kraven.
Wettersol gör alltid platsbesök före offert för att säkerställa att installationsplatsen är lämplig, bedömer dina förutsättningar för elinstallation, internetuppkoppling mm. Offererat pris är alltid utifrån dina förutsättningar, dvs kan skilja sig från priset ovan.

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Adress*
Vad är du intresserad av?*
Till vad?*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.