En sladd har åkt ut/skadats – vad gör jag?

Om sladden inte är skadad kan du sätta in sladden igen och slå på batteriet. Kontakta oss om kablarna har skadats support@wettersol.se  

Se här hur du anmäler ett supportärende.