Hur fungerar CheckWatt?

Frekvensreglering från Checkwatt – tjäna pengar och stöd elnätet

Checkwatts virtuella kraftverk Currently länkar samman batterier, solceller, vindkraftverk ute i landet och skapar därmed en ökad trygghet på elmarknaden i Sverige. Allt det här på uppdrag för Svenska Kraftnät.

Blir du en del av detta nätverk får du ersättning, samtidigt som landets elförsörjning säkras, vilket såklart gagnar båda parter. Konceptet benämns av Checkwatt vid frekvensreglering, vilket syftar på den totala elnätsfrekvensen och möjligheten att med hjälp av Currently-nätverket tillföra mer kraft för att stötta det svenska elnätet till rätt nivåer.