Hur stänger jag av mitt batteri och växelriktare?

  • Tryck först på batteriets av/på-knapp en gång för att den ska ”vakna”. Stäng sedan av batteriet genom att hålla inne av/på-knappen i 4-6 sekunder. Vänta någon sekund. Sedan kommer säkringarna på höger sida att slå ifrån. 
  • Växelriktaren stängs av genom att vrida DC-Switchen på vänster sida om växelriktaren. Dra den från ON till OFF.