Finns investeringsstöd för solceller till företag?

I dagsläget finns det inget investeringsstöd till solceller att söka som företag eller förening. Fram till 2021 kunde företag ansöka om bidrag för installation av solceller men när det ersattes av en skattereduktion kan det inte längre sökas av företag.