Min ethernetkabel är trasig – vad gör jag?

Om det endast är kabeln som krånglar kan du byta ut den själv. Om du är osäker anmäl ditt supportärende till oss så hjälper vi dig att boka en behörig installatör som kan åtgärda felet eller byta ut din kabel support@wettersol.se

Läs om hur du anmäler ett supportärende här.