Säkringen gick efter att solcellsbatteriet installerats, kan det bero på batteriet?

Nej, det beror inte på batteriet eftersom batteriet levererar ström till huset via solcellsanläggningens växelriktare.