Vad betyder det om någon av lamporna blinkar eller lyser?

Din växelriktares LED-lampor indikerar systeminformation, exempelvis fel eller prestanda. Läs vad de olika lamporna betyder här: 

Solaredge: Ljusspecifikationer

Sungrow – Ljusspecifikationer

Såhär tolkar du dem olika färgerna på LED-dioden