Varför installeras inte integrerade solceller oftare?

Vi på Wettersol har valt att undvika integrerade solceller pga lite olika anledningar. Det vanligaste argumentet är kanske den ekonomiska aspekten, det kommer vara dyrare än ett utanpåliggande montage.

Integrerade solceller kräver också fler kontakter eftersom även dem kräver två kontakter per modul, men som i detta fallet är lika stor som en takpanna. Det blir snabbt många fler felkällor med fler kontakter och dessutom mycket mer tidskrävande och komplicerat att felsöka på samma yta med solceller.

Utanpåliggande montage får även en större kylningsförmåga då vind lättare blåser in under panelerna. Detta kommer resultera i en högre produktion per installerad kW.