Garanti

Wettersol lämnar följande garantier:

Garanti på material:

Solpaneler: 10-15 års garanti i enlighet med medföljande produktblad.

Växelriktare: 10-12 års garanti för växelriktare avsedda för villamarknaden. För Sungrow CX serie 5 års garanti. I övrigt i enlighet med medföljande produktblad.

Garanti på optimerare: Solaredge 25 års materialgaranti. OBS arbetskostnad för byte ingår inte i garantin från Solaredge. Wettersol ombesörjer byte 5 år efter installationsdatum.

Batterier: BYD Batterier: 10 års garanti. LG Chem: 10 års garanti: Sungrow batterier: 10 års garanti.

Montagesystem: I enlighet med tillverkaren. Val av montagesystem beror på taktyp. Generellt minst 10 års garanti på material.

Elbilsladdare: 2-3 års garanti i enlighet med produktblad.

Garanti på utfört arbete:

5 års garanti på utfört arbete. Garantin omfattar fel som är relaterade till installation. Fel som är till följd av normalt slitage ingår ej.

För byte av Solaredge effektoptimerare ingår arbete under 5 år från installationsdatum. Efter 5 år tillkommer kostnad för arbete, även om optimeraren erhålls kostnadsfritt från Solarege i 25 år.