Solpaneler hos ett lantbruk installerat av Wettersol i Jönköping

Solenergi för lantbruk

Solenergi för lantbruk

På Wettersol är vi noga med att alltid vara uppdaterade om den senaste tekniken och använder enbart testade och godkända produkter från etablerade leverantörer. Vår ambition är att var den aktör som kan mest om solceller för jordbruksfastighet och lantbruk i Jönköping. Då kan vi bygga rätt anläggning efter kundens behov.

Solceller för jordbruksfastigheter och lantbruk i Jönköpingsområdet.

Nyinstallerade solpaneler ska kunna hålla i minst 30 år. Därför blir det viktigt med en gedigen översyn av den plats där solcellspanelerna ska sitta. Oavsett om det är på ladugårdens tak eller på ett markställ i närheten.
Wettersol har stor erfarenhet av montage på olika taktyper inom lantbruket och har ett flertal olika antal lösningar för infästning i såväl aluplåt (sinus) som stålplåt (TP-plåt) av alla årsmodeller och former. Vi installerar vanligen med ett rejält skensystem (korsförband) som innebär att solcellsanläggningens montagesystem skruvas in i underliggande träkonstruktion.

Med korsförband styvas hela ladugårdstaket upp och ni kan vara helt säker på att anläggningen klarar rejäla höststormar. Som en bonus får panelerna ordentlig kylning av luftspalten mellan solpanelerna och underliggande tak. Det bidrar till att ni får mer energi och längre livslängd på solpanelerna. Korsförband är alltså ett självklart val vid installation på ladugårdstak!

MAPABs korsförband på äldre sinusformad aluplåt. Eftersom plåten är spikad är det extra viktigt att man, som vi alltid gör, skruvar ned i underliggande trästomme.
Då sitter solcellerna säkert i alla väder och hela takkonstruktionen styvas upp.

Målet med alla solcellsanläggningar bör vara att producera så mycket el som möjligt under perioder på dygnet när förbrukningen är hög. Det är huvudnyckeln till en bra solcellsinvestering. Att använda så mycket som möjligt av egenproducerad el är mer lönsamt än att överproducera för att sälja. Dessutom det mest långsiktigt kloka.

Stora förbrukningssvängningar är en viktig anledning för solenergi för lantbruk. Exempelvis har en mjölkgård stor elförbrukning morgon och kväll när korna mjölkas. För att hantera den ökade effektuttaget vid dessa tillfällen krävs en bra styrning och att din solcellsanläggning är designad för att bäst möta effektbehovet vid dessa tidpunkter. Öst/västligt montage av paneler kan vara en bra lösning för en bredare energikurva och därmed en större andel egenproducerad el. Ett annat uppskattat tillbehör är smartmätare som ger tydlig visualisering över gårdens förbrukning och produktion samtidigt som anläggningen kan överdimensioneras mot befintlig säkring och därmed bättre matcha mot förbrukningsprofilen. Vi har ett antal olika tekniska lösningar för olika förutsättningar och behov. – Fråga oss!

Öst/Västligt montage visar tydligt hur solelproduktionen får en huvud-skuldra form som bättre matchar den här kundens elförbrukning. I detta fall är det ventilation hos en äggproducent som utgör elförbrukningen (rött) och blå färg visar solel som direkt använts för detta. Grön färg är solel-överskott som säljs. exempel från en vårdag 2020.

Många lantbrukskunder ser också över helheten och moderniserar sin gård i samband med solcellsinstallationen. Det kan handla om att dra nya elkablar, dra nätverk till ladugården och installera kameror för övervakning. På Wettersol löser vi gärna den här typen av uppgraderingar i samband med installationen då vi bland annat har egen nätverkstekniker. För dig spar det tid och pengar och ger ett mervärde.

Säker gård

Vi jobbar med Länsförsäkringar Säker Gård för att du som lantbrukare ska kunna känna dig säker.
Vi följer alltid Länsförsäkringars riktlinjer vid installation på jordbruksfastigheter oavsett om det är ett aktivt jordbruk eller ej, då omständigheter kan ändras och då skall inte solcellsanläggningen hålla lägre standard än Säker gård -standard. Säker gård i solcells-sammanhang innebär bland annat särskilda jordfelsbrytare (Typ A, 300ma) för anläggningen, grov/mellan-åskskydd på inkommande el /AC-sidan samt åskskydd på DC-sidan (solpanelerna), och inte minst en gnagar-säker kabelförläggning.

Vill du få fördelarna med Säker Gård behöver ni gå en utbildning tillsammans med Länsförsäkringar, och därefter genomgå en godkänd gårdsbesiktning. Då får ni en kvalitetsstämpel på att gården är säker, lägre försäkringspremier och en tryggare arbetsmiljö.


Så, går du i tankarna att skaffa solceller, batteri, elbilsladdare, eller kanske en lösning som innehåller alla tre till ditt lantbruk? Tveka inte på att kontakta oss med dina frågor! Vi älskar att snacka solceller och ser framemot att få se lantbruken i Jönköpingsområdet livnära sig på solenergi.

Jag svarar gärna på alla dina frågor!

Martin Andelius

Säljare

036-3300830

Kontakta oss för offert!