Solpaneler hos ett lantbruk installerat av Wettersol i Jönköping

En redig lösning som håller!

Solceller för lantbruk

Solenergi för lantbruk

”Stora tak kan ge stora överskott av grön el till elnätet. Från juni till oktober genererade solcellerna ett sammanlagt överskott till ett värde på ca: 45.000:-”

Persgården, Visingsö

Kontakta Marcus så hjälper han dig!

Marcus Åhlander Säljare lantbruk industri Wettersol

Marcus Åhlander

Säljare Företag/Lantbruk

036-336 68 20

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Adress*
Vad är du intresserad av?*
Till vad?*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Referenser

Ryfors Bruk Nedre

Varför solceller och varför Wettersol?
Vi har varit ute och intervjuat Julie för att höra hur hennes upplevelse av att skaffa solceller är. Vi vill att du ska veta vad som är bra att tänka på, under och efter installationen. Klicka på bilden jämte för att få reda på bra tips och tankar om att köpa solceller.

Wettersol solceller på Ryfors Bruk Nedre Mullsjö

Lantbrukstak är optimala för solceller

Gårdar och lantbruk gör ofta väldigt stora besparingar när de installerat solpaneler. De stora fastigheterna och dess höga takytor på ladugårdar, garage och stall skapar de rätta förutsättningarna till en storskalig anläggning med solceller som ger en hög elproduktion. ​​​​Wettersol har stor erfarenhet av montering av solceller på lantbruk. Vi vet vad som krävs för att ge din gård en ordentlig solcellslösning som håller i alla väder och i många år framöver.

Korsförband

Eftersom de flesta lantbruk har plåttak använder vi oftast korsförband  som vi alltid skruvar ned i underliggande trä-stomme. På så sätt sitter solcellerna säkert i alla väder och hela takkonstruktionen styvas upp!

Markställning för solceller

Markställ för solceller

Solceller på marken. En riktigt bra lösning om man inte har en tillräckligt stor takyta för att uppnå önskad energiproduktion, om ens tak är skuggad av exempelvis närliggande byggnader och träd, eller om du har mark som du vill göra något smart och sparsamt utav. En stor fördel är att du vid montage kan välja både solpanelernas riktning och lutning för att få bästa effekt.

Tidigare lantbrukskunder som installerat solceller

Tryck på pilarna för att få mer information om varje anläggning

Mjölkgård med korsförband

Blocks inside this wrapper will be hidden by default

Montagesätt:
Korsförband förankrat i underliggande reglar på aluminiumtak

Installerad effekt
67 kW

Solpaneler:
144 st Longi 455W

Växelriktare:
Sungrow SG50CX

Produktion:
64 000 kWh om året

Solceller Lantbruk Jönköping

Jordgubbsgård med maskinhall

Blocks inside this wrapper will be hidden by default

Montagesätt:
Lodräta profiler fäst i korrugerad takplåt med en tjocklek över 0,5mm

Installerad effekt:
34 kW

Solpaneler:
64 st Longi 360W
32 st Trina 335W

Växelriktare:
SolarEdge SE25K

Produktion:
28 000 kWh om året

Solceller Markställ Lantbruk Jönköping

Gård med markställ

Blocks inside this wrapper will be hidden by default

Montagesätt:
Solceller installerat med markställ då kundens tak inte var tillräckligt stora för kundens behov

Installerad effekt:
22 kW

Solpaneler:
60st Longi 370W

Växelriktare:
Sungrow SG15KTL-M

Produktion:
20 000 kWh om året

Solceller Solpaneler Lantbruk Jönköping

Gård med korsförband

Blocks inside this wrapper will be hidden by default

Montagesätt:
Korsförband förankrat i underliggande reglar på aluminiumtak

Installerad effekt:
18kW

Solpaneler:
54st Trina 335W

Växelriktare:
Sungrow SG15KTL-M

Produktion:
17 000 kWh om året

Solceller Lantbruk Jönköping

Gård med korsförband

Blocks inside this wrapper will be hidden by default

Montagesätt:
Korsförband förankrat i underliggande reglar på aluminiumtak

Installerad effekt
15,5kW

Solpaneler:
48 st Phono 320W

Växelriktare:
SolarEdge SE15K

Produktion:
14 000 kWh om året

Gård med väggmonterade solceller

Blocks inside this wrapper will be hidden by default

Montagesätt:
Då ladugårdstaket bestod av eternit installerades solceller på väggen mot söder.

Installerad effekt
17 kW

Solpaneler:
40 st Denim 415W

Växelriktare:
Sungrow SG12RT

Produktion:
15 600 kWh om året

Sälj mer el med en smartmätare!

Det finns smartmätare som tillval till i princip alla växelriktarfabrikat. Ibland måste man installera det för att anläggningen ska fungera som den ska, och ibland är det ett verktyg för att göra dig mer medveten om din elanvändning. Läs mer här för att lära dig mer om hur du kan kan bli en smartare elproducent!

Linjediagram som visar fördel med smartmätare

Vi vill att du ska ha en säker gård

Vi följer Lantbrukarnas Brandskyddskommitté rekomendationer vid installation av solceller för att du som lantbrukare ska kunna känna dig säker.
Vi följer även alltid Länsförsäkringars riktlinjer enligt faktablad 27 vid installation på jordbruksfastigheter oavsett om det är ett aktivt jordbruk eller ej, då omständigheter kan ändras och då skall inte solcellsanläggningen behöva kompletteras i efterhand. Säker gård i solcells-sammanhang innebär bland annat särskilda jordfelsbrytare (Typ A, 300ma) för anläggningen, grov/mellan-åskskydd på inkommande el /AC-sidan samt åskskydd på DC-sidan (solpanelerna), och inte minst en gnagar-säker kabelförläggning.

Maximera solenergin

Målet med alla solcellsanläggningar bör vara att producera så mycket el som möjligt under perioder på dygnet när förbrukningen är hög. Det är huvudnyckeln till en bra solcellsinvestering. Att använda så mycket som möjligt av egenproducerad el är mer lönsamt än att överproducera för att sälja. Dessutom det mest långsiktigt kloka.

Stora förbrukningssvängningar är en viktig anledning för solenergi och solceller för lantbruk. Exempelvis har en mjölkgård stor elförbrukning morgon och kväll när korna mjölkas. För att hantera det ökade effektuttaget vid dessa tillfällen krävs en bra styrning och att din solcellsanläggning är designad för att bäst möta effektbehovet vid dessa tidpunkter. Öst/Västligt montage av paneler kan vara en bra lösning för en bredare energikurva och därmed en större andel egenproducerad el. Ett annat uppskattat tillbehör är en smartmätare som ger tydlig visualisering över gårdens förbrukning och produktion samtidigt som anläggningen kan överdimensioneras mot befintlig säkring och därmed bättre matcha mot förbrukningsprofilen. Vi har ett antal olika tekniska lösningar för olika förutsättningar och behov. – Fråga oss!

Öst/Västligt montage visar tydligt hur solelproduktionen får en huvud-skuldraform.

Många lantbrukskunder ser också över helheten och moderniserar sin gård i samband med solcellsinstallationen. Det kan handla om att dra nya elkablar, dra nätverk till ladugården och installera kameror för övervakning. På Wettersol löser vi gärna den här typen av uppgraderingar i samband med installationen då vi bland annat har egna nätverkstekniker. För dig sparar det tid och pengar och ger ett mervärde.

Solceller för jordbruksfastigheter och lantbruk i Jönköpingsområdet.

Nyinstallerade solpaneler ska hålla i minst 30 år. Därför blir det viktigt med en gedigen översyn av den plats där solcellspanelerna ska sitta. Oavsett om det är på ladugårdens tak eller på ett markställ i närheten.
Wettersol har stor erfarenhet av montage på olika taktyper inom lantbruket och har ett flertal olika lösningar för infästning i såväl aluplåt (sinus) som stålplåt (TP-plåt) av alla årsmodeller och former. Vi installerar vanligen med ett rejält skensystem (korsförband) som innebär att solcellsanläggningens montagesystem skruvas in i underliggande träkonstruktion.

Med korsförband styvas hela ladugårdstaket upp och ni kan vara helt säker på att anläggningen klarar rejäla höststormar. Som en bonus får panelerna ordentlig kylning av luftspalten mellan solpanelerna och underliggande tak. Det bidrar till att ni får mer energi och längre livslängd på solpanelerna. Korsförband är alltså ett självklart val vid installation på ladugårdstak!

Så, går du i tankarna att skaffa solceller, batteri, elbilsladdare, eller kanske en lösning som innehåller alla tre till ditt lantbruk? Tveka inte på att kontakta oss med dina frågor! Vi älskar att snacka solceller och ser fram emot att få se lantbruken i Jönköpingsområdet livnära sig på solenergi.

Marcus finns här för att hjälpa dig!

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Adress*
Vad är du intresserad av?*
Till vad?*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Marcus Åhlander Säljare lantbruk industri Wettersol

Marcus Åhlander

Säljare Företag/Lantbruk

036-336 68 20

Få offert