Trycket på solceller till industritak ökar

Efterfrågan på solceller till industritak ökar markant, Wettersol utökar sin företagsavdelning för att möta trycket.

Vi ser just nu en stor efterfrågan på solceller från både företag och privatpersoner med stora tak, marker & industrier. Fler vill minimera riskerna med de höga elpriserna genom att maximera mängden egenproducerad grön el. Wettersol drömmer om att få hjälpa alla företag i Jönköping bli självförsörjande på egenproducerad energi. Att utöka företagsavdelningen är ett steg för att nå det målet.

Vi befinner oss i ett världsläge där elkrisen är påtaglig, vilket också medför att människor behöver se över hur de förser sina fastigheter med energi. Här är solpaneler och solcellsbatteri en av lösningarna. Anders Olin och Daniel Tadic, två av Wettersols senaste stjärnskott på företagssidan, berättar mer.

Ett kunskapsintensivt företag

”Just nu lägger vi mycket resurser på att utveckla och effektivisera vårt erbjudande för att göra ännu mer kostnads- och energieffektiva solcellsanläggningar, så att fler kan välja solceller, förklarar Daniel. Han fortsätter… Det är inspirerande att arbeta på Wettersol. Det finns otroligt mycket kompetens att ta del av från sina kollegor, och experter inom alla områden som man kan lära utav. Dessutom finns en stor vilja från alla att lära sig mer, vilket gör Wettersol till ett väldigt kunskapsintensivt företag. Vi ser till att leverera bästa möjliga kvalitet och service på både produkter, bemötande och support. Vi är lokala, därför är det centralt att vi bygger en trygg och nära relation till alla våra kunder.”

Daniel Tadic, Affärsutvecklare

Varför är det ökad efterfrågan på solceller till företag och industritak?

Anders Olin, Projektledare

”Vi tror att det bland annat beror på att många insett att elpriserna inte kommer att minska till vad de en gång var, förklarar Anders. Därav vill fler ta tag i företagets elförbrukning och skapa långsiktig stabilitet. Därtill har det blivit mer lönsamt. Produkterna har blivit ännu bättre och avbetalningstiden mycket kortare. I december 2022 var det till exempel en lantbrukskund som hörde av sig och berättade att han hade haft 0 kr i elräkning sedan han installerade solpanelerna i april, och att han dessutom hade genererat ett överskott på 45.000 kr. Sådant är självklart jätteroligt, och han är inte ensam med sådana siffror!”

Vilka solcellssystem rekommenderar Wettersol?

Det är svårt att säga vilket system som är bäst. Vilka produkter man ska välja, hur många solpaneler man ska ha och vilken typ av montagesystem som är optimalt påverkas av dina förutsättningar. Varje fastighet är unik. Wettersol har installerat stora solcellssystem på både industritak och lantbruk sedan 2018 med vår egen personal. Detta gör att vi har mycket kunskap och data på vad som fungerar. Vi arbetar endast med marknadsledande produkter som möter våra höga krav. Vi installerar även laddstationer och erbjuder olika lösningar beroende på om laddningen sker på privat mark eller i en mer offentlig miljö för exempelvis personal.

Vad ser ni mest framemot 2023?

”Vi har flera stora projekt under 2023 som vi är otroligt taggade på. Utöver det händer det mycket i branschen. Nya affärsmöjligheter och innovationer dyker upp nästan varje vecka som vi undersöker och utvärderar för att kunna erbjuda våra kunder det bästa. Vår dröm är att få hjälpa kunden i alla steg i deras energiomställning, 2023 är året då vi tar ytterligare kliv för att nå det målet”, berättar Daniel.

Anders fortsätter. ”Det känns väldigt kul att få vara med och hjälpa företag göra den gröna energiomställningen. Jag var själv kund till Wettersol innan jag började arbeta här och var mycket nöjd och imponerad över både installationen, bemötandet och kunskapen. Därför är det extra kul att jag idag får vara en del av företaget och hjälpa andra människor bli lika nöjda som jag blev för 1,5 år sedan. Målet för 2023 är att fortsätta utveckla B2B och hjälpa så många företag som möjligt att få lägre elkostnader och göra en så smart och bra investering som möjligt.”

Vill du se över möjligheterna att sätta solpaneler på ditt industritak? Kontakta oss så hjälper vi gärna dig!