Nya EU-direktiv: Solceller blir ett krav

Europaparlamentet tog ett avgörande steg mot att främja hållbarhet genom att anta den nya EU Solar Standard den 12:e mars 2024. Denna banbrytande lagstiftning, en del av det europeiska direktivet om byggnaders prestanda (EPBD), kräver att solceller integreras i byggnader över hela Europa. Beslutet är en viktig milstolpe för övergången till förnybar energi och innebär betydande förändringar för byggbranschen.

Wettersol installerar solceller till företag

Europaparlamentets godkännande av den nya EU Solar Standard innebär att solpaneler måste installeras på taket av alla nya kommersiella och offentliga byggnader från och med år 2026. Detta är ett stort steg mot att minska koldioxidutsläppen och främja användningen av förnybar energi i Europa. Offentliga byggnader och andra byggnader kommer gradvis att behöva använda solenergi om det anses tekniskt och ekonomiskt genomförbart, beroende på deras storlek.

Enligt det nya direktivet måste även befintliga byggnader som genomgår renovering överväga solenergilösningar från och med år 2027. Målet är att alla nya bostäder ska ha solenergi senast år 2029, och offentliga byggnader måste följa efter till år 2030. Undantag för lantbruk och historiska byggnader.

Byggnader står för över en tredjedel av växthusgasutsläppen i EU. Tack vare detta avtal kommer vi att kunna öka byggnaders energiprestanda, minska utsläppen och bekämpa energifattigdomen. Detta är ännu ett stort steg närmare EU:s mål att uppnå klimatneutralitet år 2050.

Teresa Ribera, Spaniens tredje vicepresident och minister för ekologisk omställning och demografisk utmaning

Denna milstolpe markerar EU:s åtagande att främja hållbarhet och öka användningen av förnybar energi. Med rätt incitament och stöd kan solenergi spela en viktig roll i att skapa en renare och mer hållbar framtid för Europa och världen.

  • Alla nya kommersiella och offentliga byggnader från och med år 2026.
  • Befintliga kommersiella och offentliga byggnader som genomgår renovering från och med år 2027, förutsatt att solcellsinstallationen bedöms vara tekniskt genomförbar.
  • Alla nya bostäder från och med år 2029.
  • Befintliga offentliga byggnader från och med år 2030.

Vi är redo att hjälpa dig göra rätt beslut idag!