BYD HVM Batteri

BYD HVM Batteri

Ett av marknadens mest mångsidiga och främsta batterier kommer ifrån BYD. Med sin modulära design, förmåga att kunna leverera tillräckligt med effekt (10000W) samt höga kompatibilitet, är BYD HVM ett av de bästa valen när det kommer till energilagring. BYD HVM kan också ge nödström i kombination med växelriktare som är utrustad med backup-funktion, exempelvis Sungrow SH-serien.

Build Your Dreams med detta BYD batteri

BYD, (Build Your Dreams), är den största kinesiska tillverkaren av batterier. De är baserade i Shenzhen, Kina. Företaget tillverkar huvudsakligen batterier men även elbilar och bussar. BYD’s egen forskning tog dem tidigt in på en batterikemi kallad litiumjärnfosfat, ofta förkortad LFP eller LiFePO4. Denna batteriteknik är helt säker mot termiska rusningar (kortslutningar i battericeller) och lämpar sig ypperligt för användning som energilager tillsammans med solceller i hem.


Batteriet är modulärt vilket gör att man enkelt kompletterar med det antal moduler man har behov för. Normalt kapacitetsbehov för svenska villor är ca 14-19 kWh kapacitet (5-7 moduler). Kapacitetsbehovet baseras på förbrukad el nattetid. Den viktigaste egenskapen för svenska förhållanden är att BYD HVM klarar av att mata ut en toppeffekt på ca 10000W fördelat på tre faser när den arbetar tillsammans med växelriktare från Sungrow, Fronius mfl. Det betyder att den kan matcha det effektbehov som högeffekts-förbrukare som induktionshällar, värmepumpar mm har. Ofta kan dessa kräva upp till 9kW effekt.

Batteriet klarar drift från -10°C och kan laddas i och ur dagligen i minst 10 år. Det kan placeras i en källare eller i ett garage. Batteriet kan även placeras utomhus under ett skärmtak eller liknande då det har IP-klass IP55. Batteriet kommer med 10 års garanti.

Flexibel design

Eftersom alla fastigheter har olika energibehov är det praktiskt att BYD’s HVM batteri är flexibelt från 11kWh till 22kWh per batteristack. Det gör att de vanligaste villorna kan hitta sin optimala storlek. Vanligtvis är behovet ca 16-22kWh, beroende på värmesystem, storlek mm. Har man större lagringsbehov än så är det möjligt att koppla samman upp till 3st batteristackar för totalt 66kWh lagring.

BYD HVM-serie är modulärt utbyggbar från 11 till 22kWh och kan kopplas ihop till max 66kWh.

Högvoltsbatteri

BYD använder sig utav prismatiska celler i sina batterier och HVM är ett högvoltsbatteri. Det betyder att spänningen som batteriet levererar är runt 200-500V beroende på antal moduler. Modulerna är kopplade i serie och ger ca 50V styck och är på 2,76kWh vardera. Växelriktaren uppfattar batteriet som om det vore en sträng med solpaneler och kan därför arbeta optimalt med att ladda batteriet direkt med likström (DC) från solcellerna. Vid urladdning av batteriet får man nytta av växelriktarens höga verkningsgrad för konvertering av likström till växelström (vanlig hushållsel). Spänningen ligger helt i det intervall där solcellerna vanligtvis arbetar. Äldre växelriktartekniker (före 2020-2021) baseras ofta på batterier med 48 Volt. Spänningen transformeras då om från solpanelsträngens spänning på ca 200-800V till 48V och därefter transformeras den upp till 230V vid konvertering till växelström. Sammantaget leder detta till större effektförluster för 48V batterier än för högvoltsbatterier.

Tredje generationen

BYD HVM lanserades 2020 och är tredje generationens batteri. Den medför en lång rad förbättringar jämfört med tidigare förlagor. Att tillverkaren ständigt utvecklat konceptet och därmed arbetat bort barnsjukdomar och tagit fram förbättringar är en stark anledning till att vi på Wettersol förespråkar BYDs batterier före flera andra, nya aktörers produkter vid val av batteri. Batteribranschen är i stark utveckling och batterierna är förhållandevis dyra. Det gör att vi lärt oss värdet av att arbeta med beprövad och välutvecklad teknik. Ett batteri förväntas ha en livslängd på mer än 10 år, då blir det viktigt att tekniken är stabil och förhållandevis framtidssäker för att möjliggöra t.ex. en utbyggnad om kapacitetsbehovet ändras.

Första Generationen

Lanserad 2015
Battery Box Pro

BYD Batery Box Pro är första generationens högvoltsbatteri från 2015m

Andra Generationen

Lanserad 2017
BYD HV-serie

BYD HV är andra generationesn batteri med modulär konstruktion.

Tredje generationen

Lanserad 2020
BYD HVM Premium

BYD HVM Premium är tredje generationens batteri lanserat 2020 med högre kapacitet och en rad förbättringar samt anpassat för  svenska förhållanden.
Få offert