Sungrow SBR

Sungrow SBR

Solceller & Batteri. Skattereduktion 10

Hösten 2021 lanserade Sungrow nästa generations batteri till sina hybridväxelriktare.

Sungrows batteri är ett av de absolut bästa, smidigaste, och snyggaste (enligt oss) batterierna på marknaden! Tack vare sin modulära struktur kan du få den energilagringskapacitet som passar till ditt hem och energikonsumption – och du kan även köpa till fler ”stacks” senare vid behov. För svenska förhållanden är Sungrows batteri utan tvekan ett av de bästa!

Varför Sungrow?

 • Marknadens säkraste, stabilaste och mest driftsäkra batterikemi, Litiumjärnfosfat.
 • Mycket hög kapacitet per modul, 3,2kWh
 • Tar liten plats. Ett av marknadens minsta batterier.
 • Enkelt att bygga ut med fler moduler, upp till 25kWh / batteri -> 4 batterier!
 • Klarar mycket hög uteffekt vid maximalt antal moduler, vilket gör det framtidssäkert.
 • Klarar normal uteffekt för trefas med SH10RT och 16kWh batteri, vilket är svenska hushålls absolut vanligaste kombination.
 • Lång garanti, 10 års drift.

Flexibel design

Batteriet är ett modulärt (utbyggbart) högvoltsbatteri baserat på litiumjärnfosfatkemi med kapacitet från 9,6kWh till 25kWh per batteri. Upp till 4st batterier kan anslutas till en och samma växelriktare, vilket gör att sammanlagt 100kWh lagring kan användas per växelriktare.

För den som önskar större lagringskapacitet än så behöver man parallelkoppla fler hybridväxelriktare. Då blir den sammanlagda kapaciteten 500kWh och en uteffekt på 5x10kW, baserat på 10kW hybridväxelriktare.

100% av batteriets kapacitet kan nyttjas, även om det rekommenderas att hålla några procent reservkapacitet under vintern för att undvika att cellerna självurladdas för mycket, då batteriet inte används.

Batteriet har flera tydliga fördelar jämfört med övriga batterisystem på marknaden. Den mest tydliga är att man lyckats packa mer kapacitet per modul, där varje modul endast mäter 65x33x13cm. Detta är möjligt genom att man använder sig av prismatiska högeffektsceller från Samsung och kapaciteten per modul är hela 3.2kWh. Vikten per modul är 33kg. Detta gör att batteriet tar betydligt mindre plats och mer effekt kan lagras per ”stack”. 

En typisk 16kWh batteristack mäter endast 80cm på höjden och med maximalt 8 moduler och totalt 25,6kWh är totalhöjden inte högre än 120cm.  Det gör att man enkelt får plats med batteriet under växelriktaren och får en prydlig installation.

Batteriet kan förvaras ned till -30°C och kan vid så kallt klimat laddas ur med begränsad effekt, 0,5C, vilket motsvarar ca 3kW uteffekt. (12A) 

Batteriet har ett öppet styrprotokoll via CAN-port vilket gör att andra tillverkare än Sungrows hybridväxelriktare på sikt kan använda sig av detta batteriet.

Utöver att lagra mer energi på mindre plats med den säkraste batterikemin har även batteriet utmärkta egenskaper för köldtålighet, vilket är betydelsefullt i Sverige där batterierna oftast placeras i ett kallgarage. 

Vi på Wettersol rekommenderar dock att batteriet placeras så att det alltid är minst 0°C, vilket är nedre temperaturgränsen för att kunna ladda upp batteriet. 

För optimal i och urladdning rekommenderas en temperatur på minst +8°C.

Batteriet har IP klass 55, vilket betyder att det är dammskyddat och klarar att översköljas med vatten. 

Hög uteffekt

Sungrows SBR Batteri är designat lite annorlunda än övriga batterier på marknaden vad gäller uteffekt (den effekt som vid ett givet ögonblick batteriet klarar av att ge). Uteffekten är sann trefas.

Med 3 moduler och en lagringskapacitet på 9.6kWh är den varaktiga uteffekten begränsad till 6500W. Med varje ytterligare modul stiger uteffekten. För ett typiskt 16kWh batteri är uteffekten 9600W och för maximalt 8 moduler är uteffekten 17500W.

Det skall sägas att nuvarande generation hybridväxelriktare (SH10RT) har en uteffekt på maximalt 10000W, vilket stämmer väl med 16kWh lagring. Batteriet är dock designat för kommande högre effektbehov och kan alltså i framtiden även förse ett hem med 25A huvudsäkring med all den kraft som kan behövas. 

När man tillfälligt når en högre effekt, t.ex. vid start av dammsugare eller dylikt med hög starkström, kan batteriet dock leverera 42A uteffekt x aktuell spänning, vilket för ett 16kWh batteri ger ca 15000W trefas.

Batteriet har 10 års garanti och förväntas leverera minst 70% av sin kapacitet efter det.

Grön teknik-bidrag

Detta bidrag kan tillämpas på hela batteriet (upp till 50 000kr / person / år) i samband med köp av solcellsanläggning med batteri – liksom vid komplettering av befintligt batteri med fler moduler.

Sju skäl att välja Sungrows SBR-batteri

 • Marknadens säkraste, stabilaste och mest driftsäkra batterikemi, Litiumjärnfosfat.
 • Mycket hög kapacitet per modul, 3,2kWh
 • Tar liten plats. Ett av marknadens minsta batterier.
 • Enkelt att bygga ut med fler moduler, upp till 25kWh / batteri -> 4 batterier!
 • Klarar mycket hög uteffekt vid maximalt antal moduler, vilket gör det framtidssäkert.
 • Klarar normal uteffekt för trefas med SH10RT och 16kWh batteri, vilket är vår absolut vanligaste kombination.
 • Fungerar väl med förvarning i kalla utrymmen, ned till -30°C.
 • Lång garanti, 10 års drift.

Nedladdningsbart:

Här nedanför har du möjlighet att ladda ner Sungrows manual samt aktuellt produktblad.

Få offert