Med ett batteri till solceller köper man i princip ingen el alls under sommar- & vårmånaderna. Känslan att vara självförsörjande är underbar!

Välj solcellsbatterier som lagrar elen effektivt

Att komplettera sin solcellsanläggning med ett solcellsbatteri är en smart åtgärd för att få ut mer gratis el av sina solceller. Ett batteri ger även andra möjligheter att kunna spara eller köpa el vid lågt elpris från elnätet eller nyttja backupström vid strömavbrott.

Att öka egenanvändningen av sin solel kommer vara betydelsefullt när stödsystemen avskaffas och i takt med att elpriserna fortsätter stiga. Att solceller + batteri är en försäkring mot full exponering av stigande elpriser lärde man sig uppskatta redan sommaren 2021, men även nu när elpriset rusat långt bortom vad som varit ett normalt elpris historiskt. Att låta batteriet spara el dagtid och driva hemmet med billig el kvällstid tror vi kommer vara standard i framtiden. Men varför vänta tills dess?

Vanliga frågor om solcellsbatterier

Varför behöver man ett solcellsbatteri?

Ett solcellsbatteri är avgörande för att lagra överskottet av solenergi som dina solceller genererar under soliga dagar för användning när du behöver elen. Det möjliggör också att du kan köpa el när elpriset är billigt och på så sätt sänka dina elkostnader.

Vilket solcellsbatteri ska jag ha?

När du väljer ett solcellsbatteri bör du överväga dess kapacitet (uttryckt i kWh), livslängd, effektivitet, storlek och vikt, pris, garantier och eventuella smarta funktioner som integrerad övervakning eller fjärrstyrning. Kontakta oss så ser vi på dina förutsättningar.

Hur fungerar stödtjänster till ett solcellsbatteri?

Genom att ansluta ditt batteri till en stödtjänst kan du, din bostadsrättsförening eller företag både tjäna pengar och hjälpa till att hålla det svenska elnätet stabilt genom frekvensreglering. När du ansluter ditt solcellsbatteri till en stödtjänst är du med och balanserar det svenska elnätet och därigenom får du ersättning. Hur stor ersättning du får beror på ditt batteris kapacitet.

Vad är skillnaden mellan AC-kopplade och DC-kopplade solcellsbatterier?

AC-kopplade solcellsbatterier är anslutna till växelströmskretsen i ditt hem och kan vara mer lämpliga för befintliga solcellsanläggningar eller för att lagra överskott av solenergi för användning i hela hemmet. DC-kopplade solcellsbatterier kräver en batteriförberedd växelriktare för att batteriet ska kunna användas av hushållet. Wettersol hjälper dig med att välja rätt växelriktare eller att byta ut din befintliga vid behov.

Lär dig mer på vår YouTube-kanal

För att ansluta ett solcellsbatteri till din solcellsanläggning behöver du ha en hybridväxelriktare, Magnus, Vd på Wettersol förklarar hur det fungerar.

Få offert