Med ett batteri köper man i princip ingen el alls under sommar- & vårmånaderna. Känslan att vara självförsörjande är underbar!

Välj solcellsbatterier som lagrar elen effektivt

Att komplettera sin solcellsanläggning med ett solcellsbatteri är en smart åtgärd för att få ut mer gratis el av sina solceller. Ett batteri ger även andra möjligheter att kunna spara eller köpa el vid lågt elpris från elnätet eller nyttja backupström vid strömavbrott.

Att öka egenanvändningen av sin solel kommer vara betydelsefullt när stödsystemen avskaffas och i takt med att elpriserna fortsätter stiga. Att solceller + batteri är en försäkring mot full exponering av stigande elpriser lärde man sig uppskatta redan sommaren 2021, men även nu när elpriset rusat långt bortom vad som varit ett normalt elpris historiskt. Att låta batteriet spara el dagtid och driva hemmet med billig el kvällstid tror vi kommer vara standard i framtiden. Men varför vänta tills dess? För fördjupad information om marknadens olika solcellsbatterier kan du ladda ned Wettersols guide av batterier.

Lär dig mer på vår YouTube-kanal

För att ansluta ett batteri till din solcellsanläggning behöver du ha en hybridväxelriktare, Magnus, Vd på Wettersol förklarar hur det fungerar.

Batteriguide, välj rätt batteri till din solcellsanläggning

Vill du investera i ett batteri men vet inte vilket du ska välja och hur du ska tänka? Välkommen att ladda ned vår batteriguide för att lära dig mer:

Få offert