Longi Solar

Longi är en av världens största tillverkare av allt från råkisel till kompletta solpaneler. Det som är unikt med Longi är att de presterat i topp i samtliga deltester i DNV-GL /PVRELs livscykeltester varje år sedan de först ställde upp. De är så kallade Tier 1 samt marknadsledande på effektivitet, kvalitet och pris. Panelerna finns såväl i helsvart utförande som med vitt bakstycke. 12 års produktgaranti och 25 års produktionsgaranti med mycket låg degradering över tid.

Sätter ny standard för solceller i alla hänseenden.

Longi var redan i slutet av 2019 drivande i att få igenom en ny standard för solceller med större kiselceller. Syftet var att ge mer värde per panel genom högre effekt till i princip samma kostnad. Longi kom därför att dominera bland solcellsinstallationer under hela 2020 och lämnade övriga paneltillverkare lite på efterkälken. Med HiMo4 modulen steg effekten från ca 315W till 350W i ett slag per panel, även om panelerna blev något större. Genom att Longi behärskade samtliga led från råkisel till solceller och slutligen färdiga paneler har man kunnat sätta ny standard och säkerställa kvalitet i alla led. Longi är unika med att sedan de fösta gången deltog i DNV-GL /PVEL tester alltid varit i topp i samtliga årgångar och deltester.

Half-Cut ger stora fördelar

En annan teknik där Longi varit drivande är det som vi idag kallar Half-cut. Det betyder att kiselcellen delas i två delar och därmed får andra elektriska egenskaper (lägre resistans, lägre temperatur, mindre effektförluster). Genom att dessutom dela in panelen i fler zoner minskadr även skuggeffekter påtagligt och med half-cut paneler är det inte längre lika kritiskt att överväga effektoptimerare (te.x Solaredge eller Tigo) bakom panelerna vid skuggning, då halfcut paneler hanterar skuggor mycket bra.

Klicka nedan för produktblad till Longi Solar Solpanel

Få offert