Sälj mer el med en smartmätare till solceller

Det finns smartmätare som tillval till i princip alla växelriktarfabrikat. Ibland måste den installeras för att anläggningen ska fungera som den ska, och ibland är det ett verktyg för att göra dig mer medveten om din elanvändning. Det är nämligen smartmätaren som i många fall möjliggör dig att se din statistik i en app.

Smartmätare installerad i elskåp av wettersol

Vad är en smartmätare?

Smartmätaren är en elmätare som ansluts vid din huvudsäkring för att mäta hela hushållets elanvändning. Den känner av hur mycket du förbrukar, producerar och säljer. Smartmätaren kopplas sen med nätverkskabel till växelriktaren för att du ska kunna läsa av datan i din mobil. Installationen måste utföras av en elektriker och sker oftast i samband med installationen av växelriktaren, men kan även monteras i efterhand.

Varför behöver jag en smartmätare?

Det finns framförallt tre anledningar till varför man ska installera en smartmätare. Vikten av att ha en smartmätare skiljer sig lite beroende vilken storlek och typ av solcellsanläggning du kommer få installerad eller redan har.

Se elanvändningen i en app med en smartmätare

Mätaren känner av förbrukning samt produktion och skickas till en molndatabas för att sedan visas i en app i din mobil. Detta kommer kunna hjälpa dig att ha så ekonomiska elvanor som möjligt. Genom datan i appen blir du varse om när du förbrukar som mest el, och kan då fundera över vilka elförbrukare du kan köra på dagen när dina solceller producerar elen.

Batterianläggningar måste ha smartmätare

Väljer du att installera ett batteri till din solcellsanläggning ingår en smartmätare, då smartmätarens uppgift är att hjälpa växelriktare och batteri att leverera exakt rätt mängd el i varje givet ögonblick och säkerställa att elen då kommer från batteriet och inte från elnätet.

Överproduktion av solel

Beroende på storlek av anläggning och grundkonsumtion kan det också vara värdefullt att kunna ta hand om solcellsanläggningens överproduktion. På vårkanten och sommaren kan det hända att solcellsanläggningar med rätt förutsättningar producerar mer el än vad växelriktaren kan mata ut till ditt elnät. Detta brukar benämnas med att anläggningen “peakar” och syns tydligast på en graf över dagens produktion.  

Följ vårt exempel:

I vårt exempel har en villa 16A huvudsäkring och kan därför hantera en last på 11kW ((3 faser x 230V) x 16A). Du vill installera solceller och vanligt vis kanske man nöjer sig med en växelriktare som kan matcha huvudsäkringen. Men det finns också tillfällen då en större växelriktare kan vara intressant. T.ex om du har en pool eller kyla för hushållet, något som drar mycket el. Nedan visas vad som händer om man inte har en smartmätare alternativt hur det påverkar dig att ha en smartmätare. Siffrorna är en uppskattning och behöver inte stämma överens med ditt hushåll.

Linjediagram som visar fördel med smartmätare
Vad visar grafen?

”Sälj mer el.” Finns det inte en smartmätare måste växelriktaren ställas in på en fast export-limit som matchar huvudsäkringen. Förbrukar då huset 3kW finns det endast 8kW över att sälja. Smartmätaren läser av förbrukningen och justerar växelriktarens export-limit dynamiskt. På det sättet kan du se till att all solel du producerar kommer till användning.

Solelproduktion med smartmätare
Solelproduktion utan smartmätare
Få offert