Växelriktare Sungrow installerad av Wettersol

Växelriktare

Hjärtat av solcellsanläggningen.

Växelriktare

Hjärtat av solcellsanläggningen.

Växelriktare

Det är växelriktaren som gör om din solel till vanlig el för hushållet. Växelriktaren är alltså en av de viktigaste komponenterna i din solcellsanläggning.

Det finns flera olika tekniker för växelriktare men de två vanligaste är strängväxelriktare och optimerade system. Skillnaden är egentligen vart optimeringen av effekten sker. I växelriktaren eller bakom solpanelerna. Vilken är bäst då? Svaret är att det beror på. Båda alternativen har sina för- och nackdelar. -Vilken som är bäst är helt beroende på hur dina förutsättningar ser ut.

Sungrow Växelriktare installerad av Wettersol
Sungrow Växelriktare installerad av Wettersol

Strängväxelriktare

I korthet kan man säga att strängväxelriktare kopplar ihop en sträng av paneler och optimerar elproduktionen utifrån ström och spänning för hela strängen. Denna teknik är synnerligen beprövad och har mycket lång livslängd och är kostnadseffektiv. Idag är denna teknik helt dominerande med de framsteg som solcellerna gjort för bättre skugghantering (half-cut tekniken). Med detta är strängväxelriktarens enda nackdel med minskad effekt vid skuggor i princip borta.

Optimerade system

Tekniken med optimering bakom panelerna ger lite andra möjligheter till placering av paneler, vissa säkerhetsfunktioner och ett annat sätt att hantera skuggor. Det är dock ett mer komplicerat system där fördelarna skall balanseras mot dubbelt så många komponenter på taket och flerdubbelt kontakter.

På marknaden är Solaredge helt dominerande och Wettersol har under lång tid arbetat med Solaredge olika lösningar.
För strängväxelriktare finns även möjligheten vid enskilda större skuggor runt t.ex. takkupor att använda sig utav Tigo optimerare, vilket är ett kostnadseffektivt sätt att endast optimera de paneler som skulle påverka en enskild sträng med paneler.

Våra varumärken

Vi har valt våra leverantörer med omsorg. Vi jobbar endast med leverantörer som presterar i topp i oberoende tester, har långa garantitider och som kan erbjuda långsiktig support för produkterna. Hela livslängden är viktig, inte bara priset man betalar vid installationen. I huvudsak har vi valt att arbeta med Sungrows strängväxelriktare. Sungrow är det finansiellt starkaste företaget som tillverkar strängväxelriktare och är längst fram när det kommer till kvalitet och kostnadseffektivitet. Läs mer om Sungrow…

Som ett alternativ till Sungrow erbjuder vi också Solis, som kan vara ett mycket bra alternativ när anslutning av växelriktaren till internet inte är möjlig, då alla Solis, utöver 10 års garanti också har en ordentlig display som tydligt visar driftstatus och aktuell produktion mm.

För optimerade system finns det ingen annan tillverkare som kommit lika långt som Israeliska Solaredge. Solaredge är kompletta och har den vassaste tekniken vid större skuggmönster på taken. Är ett heloptimerat system den bästa lösningen för just ditt tak är det självklara valet Solaredge. Läs mer om Solaredge