Använd batteriet på rätt sätt och spara mer pengar

I vårt tidigare inlägg pratade vi om hur ett batteri kopplat till en solcellsanläggning resulterar i en god ekonomi. Men vilka andra fördelar finns det med ett batteri? Hur ser elförbrukningen ut för ett hem med ca 20000kWh årlig elförbrukning: utan solceller, med solceller och med solceller och ett batteri? Låt oss visa med hjälp av grafer från våra egna anläggningar.

Med ett batteri köper man nästan ingen el alls under sommarmånaderna. Känslan av att vara i princip helt självförsörjande ska inte underskattas!

Från nätägaren Habo Energi har vi tagit ut data för de olika årens förbrukning. Självklart varierar resultaten lite beroende på om det är en kall eller varm vinter, eller som i år, ovanligt regnigt och kallt under senvår och tidig höst. Låt oss titta lite på min elförbrukning:

Utan solceller: Före 2017 hade jag inga solceller. Perioden mars till och med oktober förbrukade jag ungefär 9000 kWh. Detta visas i blå kurva i grafen nedan.

Med solceller: Samma period 2018 hade jag installerat solceller (kom igång februari 2018). Då förbrukade jag under samma period: 6200kWh köpe-el.

Med solceller & batteri: I år 2021 hade anläggningen äntligen kompletterats med ett batteri och totalt köptes 4300 kWh el in. Grå kurva i grafen.

I grafen ovan syns det tydligt att när solen kommer fram på våren minskar den köpta elen rejält. Under sommaren 2021 var det nere på nästan noll köpta kWh (grå graf), detta alltså när solcellsanläggningen kompletterats med ett batteri som lagrat elöverskottet från solcellsproduktionen. Därav har jag i princip inte köpt någon el alls under sommaren och har därför inte heller upplevt de stigande elpriserna, vilket varit väldigt skönt såklart.


Batteriet och solcellerna är att betrakta som en helförsäkring mot stigande elpriser sommartid

Vad är värdet av att veta att man inte får några elräkningar under 3 månader varje år, utan istället får pengar över till semester? Högt vill jag påstå! Är man fortfarande inte övertygad om fördelarna med batteri är det dags att titta närmare på de andra möjligheter som finns när man har ett batteri installerat.

Time-shifting med batteri

Från 2025 är det tänkt att alla mätare i Sverige skall mäta elförbrukningen per timme. Ett syfte med detta är att få ned elkonsumptionen under topplasttimmarna, så att elen skall räcka fullt ut till den förväntat ökande elkonsumtionen. Med ett batteri installerat uppkommer här mycket intressanta möjligheter för att spara pengar på den el som köps och istället låta hemmet försörjas från batteriet vid högpris-timmarna.
Låt oss titta på aktuellt timpris för 11 & 12 oktober 2021 för att få en uppdaterad bild av vad timprisdebitering innebär.

Timpris 11 & 12 oktober i elområrde 3, 2021. Källa Nordpool.

I grafen ovan ser man spotpriset för ”idag” och ”imorgon”. Idag är den 11 oktober i detta fall. Elpriset (blå kurva) för denna dag är är ganska jämn, med en numera hög elkostnad på ca 100-120 öre från 06.00 fram till 23.00 på kvällen. Priset var som lägst på natten mellan kl. 00.00-06.00, med en kostnad om strax under 20 öre/kWh. Omräknat från spotpris till konsumentpris med moms, överföring och energiskatt blir priset ca 1kr/kWh för lågpristid och för det högre spotpriset ca 2kr/kWh. Dessa priser används i exemplen nedan.

–> Med Sungrows hybridväxelriktare kan man programmera in att batteriet skall tankas upp vissa klockslag, t.ex kl 00.00 till 05.00. Man kan också ställa in så att batteriet försörjer husets elförbrukning mellan givna klockslag, t.ex. kl 06.00-24.00. Detta gör batteriet till en riktig sparbössa! Man köper in el till spotpris 20 öre och därmed är priset på elen man förbrukar från tidig morgon till sen kväll aldrig dyrare än det lägsta priset från natten. Med moms och skatt mm blir kalkylen nästan en krona billigare genom att köpa på natten och använda på dagen. Detta förutsätter ett relativt stort batteri (som klarar 18 timmars drift), men vinsten är proportionell till antalet kilowatt man kan lagra. Så även med ett mindre batteri finns stora pengar att spara om man har timspotpris-abonnemang.

Timdataförbrukning med enbart solceller

Nedan har vi en dygns-graf från min elanvändning för den 9 oktober 2019. På den tiden hade jag inte något batteri utan enbart solceller på min villa. Grafen nedan visar tydligt att solcellerna försörjer hemmets elförbrukning mitt på dagen. På eftermiddagen har solen gått ned och jag har då även en hög elförbrukning på grund av middagen som lagades klockan 17 och tvättmaskin och duschen som togs klockan 19.00.
Den aktuella dagen var förmodligen något kallare än samma dag 2021 som visas längre ned då snittförbrukningen låg runt 2 kW/h. Detta spelar dock inte så stor roll principiellt, men kräver som nämnt ett större batteri.

Hade jag köpt all el denna dag på spotpris enligt priskurvan i blått ovan hade jag betalat:

1 kr/kWh för elen kl.00-06 = 15kWh = 15kr.
2 kr/kWh för elen kl.06-24 = 25kWh = 50kr.
Total elkostnad denna dag: 65kr.

OBS, då har jag ändå haft solceller som gett mig gratis el mitt på dagen! Utan solceller hade jag nog kunnat räkna med ytterligare ca 20kWh till 2kr/kWh = total elkostnad på 105kr.

Timdataförbrukning med solceller och batteri

Samma dag 2 år senare, finns det ett batteri anslutet till solcellsanläggningen. I princip alla timmar vid högt elpris försörjs nu hemmet av batteriet. Endast under nattens timmar har jag köpt el från elnätet.

Använder man batteriet på det här sättet så förstår man att det finns riktigt mycket pengar att tjäna på att installera ett batteri. Dvs den inledande kalkylen i detta inlägg visar endast den uppenbara vinsten med ett batteri: ökad egenanvändning.

För elen denna dag med batteri 2021 har jag betalat (kl 00.00-06.00 = 5kWh) = 1kr/kWh = 5kr.

För elen under resterande dagen (06.00-24.00) var elpriset 2 kr och jag förbrukade totalt 1kWh (på morgnen) och priset blev då totalt 2kr.

Total kostnad för el denna dag på 5+2kr = 7kr.

Min elförbrukning med både solceller och batteri. Notera att skalan nu är i 1/10 kWh!

Sammanfattning:

Elkostnad utan solceller & batteri: 105kr den 9e okt 2019
Elkostnad med solceller: 65kr den 9e okt 2019
Elkostnad med solceller & batteri: 7kr den 9e okt 2021

Detta argument är det inte så många gånger man stöter på i debatten om ekonomin kring ett batteri, men med min egen anläggning har jag här visat att detta är fullt möjligt och dessutom mycket lönsamt. Från att ha en elkostnad på ca 105kr/dag i okt, betalade jag den 9e okt 2019 65kr för elen (då med solceller installerat) och den 9e oktober 2021 bara 7kr (då med både solceller och batteri installerat). Jag gick alltså från en kostnad på ca 105kr till 7kr. Det kräver dock att man väljer timprissättning för att fullt ut kunna ta del av dessa prisvariationer. Man behöver dessutom ett ganska stort batteri som klarar 18 timmars förbrukning (dag och kväll) för att få bäst ekonomi på det.

Topp-pris export

Elpris i Sverige
Timpris 11 & 12 oktober i elområrde 3, 2021. Källa Nordpool.

I priskurvan för ”imorgon”, den 12:e oktober 2021 är variationen större än för den blå kurvan. Intradag-variationen är mellan ca 40 öre nattetid till som mest ca 240 öre vid kl. 18. Prissättningen visar att det råder brist på el i elnätet mellan klockan 08.00-11.00 och även klockan 16.00-20.00 då priset är avsevärt dyrare än på morgonen eller mitt på dagen.

Det kan vara så att det förväntas mycket solsken eller vind i Europa mitt på dagen vilket sänker elpriset pga stort utbud av solel eller vindkraftsel just dom timmarna. Elpriset avser prisområde 3, som påverkas av elpriserna på kontinenten. Med en sådan prisbild kommer ytterligare en fördel med ett batteri in. Med enbart solceller tvingas man här sälja överskottet mitt på dagen till ett lägre pris samtidigt som anläggningen ger som mest, vilket äter upp lönsamheten från ”andra hållet”. Har man istället ett batteri kan man ta bättre hand om överskottet och om man så önskar ”exportera” el från batteriet under högpris-tiden, vilket man då kan styra från växelriktarens mjukvara. D.v.s. man kan sälja el från batteriet när det är som dyrast = tjäna mer.

– Hur många väger in detta i sin lönsamhetskalkyl inför ett beslut om batteri?

Sammanfattning

Det finns många och stora fördelar att installera ett batteri till din solcellsanläggning! Här kommer en kort sammanfattning:

  1. Du ökar egenanvändningen av din egenproducerade solel. Jag gick från att köpa 9000kWh el under 2017 då jag varken hade solceller eller ett batteri till att köpa 4300 kWh el under 2021, då tack vare att resterande el kom från mitt batteri och solceller.
  2. Batteriet agerar försäkring mot fullexponering av stigande elpriser.
  3. Du minskar elräkningarna markant och kan leva på gratis el i princip alla sommarmånader.
  4. Du kan låta batteriet tankas upp nattetid och driva hemmet med billig el dagtid när elpriset är högre. Jag fick från att betala ca 105 kr/dag för min el i oktober till att betala 7kr/dag genom att utnyttja batteriet på detta sätt genom timprissättning.
  5. Du kan även ställa in så att batteriet säljer överskottet till elnätet de tider då elpriset är som högst = tjänar mer pengar på din egenproducerade el.
  6. Att staten dessutom aktivt bidrar med ett stöd för batteri på upp till 50 000kr gör att det faktiskt inte är särskilt kostsamt att utrusta anläggningen med ett batteri.

Vi på Wettersol är experter på smarta solcellsanläggningar och har installerat anläggningar med batterier sedan flera år tillbaka. Bland annat Sveriges första privata Solaredge Storedge system, liksom Skandinaviens första Trefashybrid med BYD-batteri från Sungrow.

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi gärna dig!

//Magnus

Delägare Jonas Gustafsson installerar solceller

Jonas Gustafsson

Montagechef

036-336 68 12

Säljare Villa Wettersol

Kristofer Svensson

Säljare Villa

036-336 68 16

Marcus Åhlander Säljare lantbruk industri Wettersol

Marcus Åhlander

Säljare Företag/Lantbruk

036-336 68 20