Bidrag Solceller 2023: Detta Gäller!

Grön Teknik Avdrag 2023 (Skattereduktion Solceller)

Ökar från 15%-20%

Nu blir det ännu förmånligare att investera i solceller. 1 januari 2023 ändras reglerna för Grön Teknik som är bidragsystemet för solceller, laddboxar/elbilsladdare och batterier. Förslaget syftar till att stimulera utbyggnaden av specifikt solceller och förslaget kommer från regeringen. Läs mer HÄR. Läs regeringens proposition HÄR.

Vanliga frågor om bidraget för solceller 2023:

 
Grön teknik bidraget höjs från 15% till 20% på solceller

 • Vad innebär en höjning av Grön Teknik från 15 till 20% för mig? För solceller ökar bidraget från 15 till 20% på solcellsanläggningen. Det betyder att man för en typisk villainstallation kan spara upp till ca 10 000kr ytterligare på att investera i en solcellsanläggning under 2023 jämfört med föregående års bidragsnivå, som var på 15%. 

Får man bidrag för installation av elbilsladdare & batteri? 

 • Bidraget för installation av en laddbox och batteri är fortsatt på 50% för material och installation, givet att det är ett företag som utför hela arbetet. Man får alltså inget bidrag alls om man enbart köper materialet själv. 

Kan man köpa ett batteri utan att ha solceller och få bidrag? 

 • Nej. För batterier finns kravet att det skall finnas en solcellsanläggning, eller avses att uppföras en solcellsanläggning i samband med batteriinstallation. Dvs att enbart köpa ett batteri och inte ha eller skaffa solceller är EJ bidragsberättigat.  

Varför står det att det är 19,4% och inte 20% som är avdraget på Grön Teknik? 

 • Skatteverket godkänner EJ avdrag för resa, frakt eller projektering som din solcellsinstallatör utför. Därför ges bidraget schablonmässigt på 97% av ditt totalbelopp då Skatteverket godkänner att 3% är schablonkostnad för de delar som alltså inte är bidragsberättigade.

Räkneexempel med grön teknik avdrag:  

Exempel en solcellsanläggning kostar 100 000kr inklusive moms före bidrag. 

 • 97% av detta är bidragsberättigat, dvs 97000kr. 
 • Bidraget är på 20% av 97 000 kr, vilket blir 19400kr (97000kr *0,2) 
 • 19400kr/100 000kr = 19,4% som dras av efter schablonberäkning av totalsumman. 

Exempel Batteri: (eller elbilsladdare som har samma rabattsats 2023). 

 • Ett batteri kostar 100 000kr inklusive moms före bidrag. 
 • 97% eller 97000kr är bidragsberättigat. Grön Teknik bidraget är 50%. 
 • 50% av 97000kr = 48500kr.  = 48,5% av totalbeloppet före schablonavdrag. Dvs man får 48,5% av 100 000kr i bidrag för ett batteri. 

Vem är berättigad till Skattereduktion Grön Teknik? 

 • Bidraget riktar sig till privatpersoner som har motsvarande summa inbetald skatt att kvitta mot. Man behöver också vara ägare på den fastighet som solcellsanläggningen installeras på.  
 • Är man flera ägare till samma fastighet kan flera personer, om de betalt in tillräckligt med skatt, nyttja bidraget. Detta betyder praktiskt att ett par som äger fastigheten tillsammans kan nyttja 50 000kr i avdrag vardera (totalt 100 000kr) vid köp av solceller och batteri eller laddbox.  

Vilka krav ställs på Företaget som installerar solceller, batteri eller elbilsladdare för att du skall få avdraget? 

 1. Företaget måste vara godkänt för F-skatt i Sverige.
 2. Sedan måste anläggnignen som byggs vara nätansluten. Dvs byggs det helt off-grid utgår inga bidrag.  

Behöver jag göra något som privatperson för att få Grön Teknik på min installation? 

 • Nej. Det är företaget som installerat anläggningen som ansöker om Grön Teknik hos Skatteverket. Det betyder att du som privatperson får summan avdragen direkt på den faktura du skall betala. Företaget behöver ett antal uppgifter om dig för att kunna ansöka om Grön Teknik.  

Finns det något fall där jag i alla fall behöver betala hela summan? 

 • Ja. Det kan vara så att du till det installerade företaget uppgett att det är en privatbostad, men i själva verket kanske du lagt fastigheten i ett bolag. Då utgår inget bidrag och du blir då återbetalningsskyldig till Företaget den summa som Skatteverket då inte godkänt avdrag för. 
 • Det kan också vara så att din samlade inbetalda skatt är lägre än det du begär skattereduktion på. Då kommer du behöva betala in mellanskillnaden till Företaget. Notera att ROT dras av före Grön Teknik och det gäller att ha tillräckligt mycket inbetald skatt för att avdraget skall kunna göras. Summorna per person är max 50 000kr i avdrag för ROT och max 50 000kr avdrag för Grön Teknik per år. 

Kan jag köpa mer paneler och battericeller nästa år och få bidrag igen? 

 • Ja. Som det ser ut nu får man varje år ny tilldelning av Grön Teknik. 50 000kr/person. Det möjliggör att man kan börja med t.ex. ett mindre batteri och sedan löpande komplettera med fler batterimoduler tills man har den storlek man önskar

Sammanfattning

Det här är de viktigaste och vanligaste kriterierna för grön skattereduktion:

 1. Arbetet skall vara godkänt för skattereduktion. Dvs det verkliga arbetet är installation av solceller, batteri och/eller elbilsladdare.
 2. Bostaden måste vara godkänd för skattereduktion. Det betyder att du själv behöver vara ägare till bostaden som arbetet skall utföras på. I dagsläget är det inte klargjort om det är okej att installera solceller på ett ladugårdstak då det räknas som ekonomibyggnad och inte bostad. Vidare får du INTE skattereduktion om bostaden är arrenderad, uthyrd eller hyrd. Inte heller om huset INTE är ansluten till elnätet. Bygger du ett nytt bostadshus är det numera godkänt för skattereduktion. Köper du ett nytt ”begagnat” hus får arbetet inte utföras under tiden som den gamla ägaren bor kvar.
 3. Du skall ha rätt till skattereduktion. För att kunna utnyttja skattereduktion för grön teknik behöver följande uppfyllas:
  • Du äger bostaden och den används som permantentbostad eller fritidsbostad.
  • Det är du som får fakturan på arbetet.
  • Du har skattereduktion kvar att utnyttja. Summan är 50 000kr / person och år och förutsätter att skatt har betalats in som det går att kvitta mot.
 4. Du har skattereduktion kvar att utnyttja för det aktuella året. Det är 50 000 kr per person och år som står som ägare på bostaden. Är ni två som äger bostaden tillsammans är alltså summan 100 000 kr att nyttja. Börjar ni året med att bygga en solcellsanläggning och får bidrag för det och senare under året väljer att komplettera med batteri kan det vara smart att låta ens partner vara den som ”köper” batteriet och som då nyttjar sitt bidrag.
  1. Det är bara du som privatperson som kan ta reda på hur mycket avdrag du har kvar att utnyttja. För att få reda på detta kontaktar du Skatteverket och ber om ett intyg på kvarvarande summa. Detta skickas hem till dig.

Vidare ställs krav på utförande företag:

 1. Företaget måste vara godkänt för F-skatt, samt sköta sina moms och arbetsgivaravgifter. Wettersol AB är godkänt för F-skatt och sköter sina skatter och avgifter. Du kan kolla upp företaget här
 2. Företaget måste få rätt uppgifter från dig som kund. De uppgifter företaget behöver för att kunna utföra skattereduktion på din faktura är: Personnummer och aktuell fastighetsbeteckning där installationen utförts.
 3. Fakturan skall vara specificerad på rätt sätt för att skattereduktion skall medges. Det betyder att material och arbete skall specificeras separat för att ges rätt till bidrag. Vidare ska övriga kostnader som företaget har utöver material och arbete ej inkluderas i summan som skattereduktion för grön teknik görs på. Dessa kostnader kan vara: restid, bortforsling av av avfall, milersättning, maskiner och utrustning (byggnadsställning t.ex.) samt administration. Wettersol AB lämnar alltid ett komplett slutpris till dig som kund och redovisar fakturan i enlighet med Skatteverkets krav. Hos oss vet du vad du skall betala och inget oväntat tillkommer.

Frågor?

Välkommen att höra av dig.

Säljare Villa Wettersol

Kristofer Svensson

Säljare Villa

036-336 68 16