Elproduktion från solceller i Sverige – en månadsöversikt

Många nyblivna ägare till en solcellsanläggning brukar bli som fastklistrade vid telefonen och den medföljande appen för att följa sin solelsproduktion. Siffrorna fascinerar och plötsligt tänker du på solens strålar i Watt.

I detta inlägg tänkte jag vi skall titta lite närmare på hur olika månader producerar solel och hur det ser ut mellan olika år. Till grund har jag min egen anläggning, som är ett Solaredgesystem installerat i slutet av 2017 på 14.3kW. Det är monterat med 7kW i öst och 7kW i väst.

Grafen nedan visar resultatet för den tid som anläggningen varit i drift. Den startades först i januari 2018 även om den byggdes i slutet av 2017. När detta skrivs är det i början av januari 2021.

Det är ganska tydligt att i princip all solenergi som produceras under ett år sker mellan mars och oktober.

Elproduktion från solceller i Sverige diagram med årsöversikt

Perioden november – december – januari är för ett tak med öst-västlig orientering i princip ingen elproduktion alls. Detta har dels att göra med att solens strålar denna period i princip går upp i söder strax före lunch och går ned i söder strax efter lunch. Dvs solen belyser in princip aldrig ett öst-västligt tak med direkt solinstrålning den här perioden. Februari 2018 låg det snö på panelerna hela månaden och det produceras således ingen el det året i februari.

Tyvärr är det i princip inte mer energi även om man har en perfekt, 45° ladugård i söder under den här perioden på året. Visst rasar snön av och några mer watt ger södertaken, men anledningen till att vi har mörkt, kallt och is och snö den här perioden är för att solen inte innehåller någon energi. Det är alltså ingen större idé att gå ut och skotta av snön för att producera solel. Sannolikt går det år mer energi för snöskottning än vad panelerna ger.

Delar vi upp solelsproduktionen i kvartal ser det ut så här:

Elproduktion från solceller i Sverige diagram med kvartalsöversikt

Det blir väldigt tydligt att det är perioden början av mars – början av oktober som ger majoriteten av solelsproduktionen.

Elproduktion från solceller i Sverige diagram med årsöversikt

Slutligen kanske du undrar om inte sommaren år 2018, som var rekordsolig, måste vara det bästa året hittills för en solcellsägare. 2018 är gul färg i staplarna ovan och det visar sig faktiskt att de något svalare åren 2019 och 2020 båda producerat marginellt mer el än 2018. Det beror på att ju varmare det är ju mindre el ger solcellerna. De trivs bäst i lite svalare temperatur.

Slutsatsen av det här inlägget är alltså att solceller producerar sin allra största mängd el under perioden ”vårdagjämning till höstdagjämning” och ju varmare sommar ju sämre ur elproduktions-synpunkt.

Bästa månaden brukar vara när det är riktigt stark sol ute samtidigt som det är kallt. Dvs april och maj brukar vara rekord på högsta elproduktion för en enskild dag, medans en kall juni brukar vara rekordmånaden på året.

Vidare kan man se att elproduktionen är oerhört jämn sett över året för en solcellsanläggning. Det kan skilja lite mellan enskilda månader men totalt är det ganska lika mellan åren. Skulle ett år kraftigt avvika har sannolikt något hänt med din solcellsanläggning.

Magnus Juvén, Wettersol