Hur mycket solel får jag producera?

Solceller till villa i Jönköping

En vanlig missuppfattning när det gäller solceller är att man inte får producera mer el än man själv förbrukar. Detta är inte helt sant. Vi reder ut vad som gäller genom att presentera tre olika exempel – hur det funkar med en liten, stor, respektive ”jättestor” solcellsanläggning. Därefter avslutar vi med en sammanfattning av Skatteverkets regelverket, samt vår rekommendation.

Tre Exempel:

En liten solcellsanläggning som producerar mindre än huset årligen förbrukar

För en vanlig villaägare med en elförbrukning före installation av solceller på ca 20 000kWh per år och 16A-25A huvudsäkring brukar en mindre solcellsanläggning kunna producera ca 10 000kWh per år.

Då fördelas den producerade elen så att ca 30% av solelen används direkt av husägaren. Det betyder att av de 10 000 kWh solel som produceras kommer 3000kWh gå åt i huset under sommarhalvårets dagtid och 7000kWh kommer säljas ut på elnätet totalt under året. 

Av den ursprungliga elförbrukningen på 20 000kWh köpe-el återstår efter solceller 20 000kWh – 3000kWh direktförbrukad solel, vilket ger 17000kWh köpe-el per år.

Eftersom 7000kWh nu sålts ut på nätet så får man från skatteverket en skattereduktion (avdrag i deklarationen) på 7000kWh x 60 öre = 4200kr.

I detta fall förbrukas alltså 17000kWh köpe-el och det säljs 7000kWh solel. Man producerar alltså betydligt mindre än vad man förbrukar och uppfyller kravet gott och väl för att få skattereduktion på såld el.

En stor solcellsanläggning som matchar total elförbrukning över året.

Om istället kunden valt att installera en stor solcellsanläggning som producerar 20 000kWh och därmed matchar den årliga elförbrukningen på 20 000kWh blir siffrorna lite annorlunda.
OBS. Egenförbrukningen som andel av total solelproduktion minskar ju större anläggning man bygger och kommer inte vara 30% av produktionen för den större anläggningen, utan snarare 15% eller mätt i kWh ungefär samma som tidigare, dvs 3000kWh per år. Detta har att göra med att solelen endast kan ersätta den el man förbrukar under sommarhalvåret och dagtid, vilket för många utgörs av ungefär 3000kWh.

Då blir andelen köpt el 20 000kWh – 3000kWh. Egenproducerad el = 17000kWh.

Även andelen såld el blir 20000kWh – 3000kWh, vilket ger 17000kWh egenproducerad el. Dvs, lika mycket el har köpts från nätet som sålts in. Man uppfyller därmed exakt kravet för att få skattereduktion på totalt 17000kWh x 60 öre = 10200kr.

En jättestor solcellsanläggning som producerar mer än vad man årligen förbrukar

Slutligen tar vi ett exempel där kunden valt att sätta upp en enorm solcellsanläggning som producerar avsevärt mer el än vad som årligen förbrukas.

Den installerade solcellsanläggningen producerar denna gång hela 30 000kWh per år medans den årliga förbrukningen är samma som tidigare, 20 000kWh.

Andelen solel som egenförbrukas är ungefär densamma som tidigare, dvs 3000kWh, vilket motsvarar elförbrukningen dagtid under sommaråret. Andelen av den totala elproduktionen utgör nu endast 10% av de 30 000kWh som produceras av solcellerna.

Då blir husets elförbrukning från elnätet 20 000kWh – 3000 kWh solel = 17000kWh.

Andelen el som säljs blir 30 000kWh – 3000kWh egenförbrukning = 27000kWh.

Eftersom regelverket säger att man inte får skattereduktion för mer el än vad som köps från elnätet per år kommer total skattereduktion ha ett maxtak på 17000kWh för denna kund (precis som i exemplet innan). Dvs. skattereduktionen blir på 17000kWh av de 27000kWh som producerats. 17000kWh x 60 öre = 10200kr.  De 10 000kWh som man producerat utöver sin årliga förbrukning får man dock betalt för av sitt elbolag. Det du får är ersättning för själva elen, dvs oftast ett spotpris eller spotpris med ett påslag. Det är alltså bara de 60 örena i skattereduktion som man missar.


Skatteverkets regler 

Regelverket för att få skattereduktion avser något förenklat att man har mindre än 100A huvudsäkring (krav för att få kalla sig microproducent) och att man inte får mer skattereduktion för mer kWh än vad man årligen köper.   

Maximalt belopp att få skattereduktion för är 18000kr eller för en elförsäljning som motsvarar 30 000kWh (vilket betyder att man också måste ha en förbrukning över året där man köper minst 30 000kWh).

Uppgifterna om hur mycket el som man köper per år och hur mycket man producerar rapporterar din elnätsägare automatiskt till skatteverket och är inget som man själv behöver ta reda på!

Så hur mycket solceller behöver man då? Vi rekommenderar!

Vi på Wettersol tycker att man får bäst ekonomi på att öka andelen el som man själv förbrukar, då den är fri från överföringsavgift, moms och energiskatt samt är oberoende av elpriset. Alla dessa variabler kommer sannolikt att ändras i framtiden och ju större andel egenanvänd el man har ju mindre påverkas man därmed av förändringar. Ett klokt sätt att öka egenanvändningen på är att även skaffa ett batteri till sin solcellsanläggning. Läs mer om hur elförbrukningen ser ut för ett hushåll med solceller och batteri här.

Ett batteri på ca 11kWh ger ungefär 3000kWh mer egenanvändning per år än enbart solceller.

I vårt första exempel där solcellsanläggningen producerar 10 000kWh, och egenanvändningen med enbart solceller blev 3000kWh, skulle man med ett batteri få en inköpt mängd el från elnätet på: 20 000kWh – 3000kWh direktanvänd solel – 3000kWh batterilagrad solel = 14000kWh.

Mängden såld el skulle vara: 10 000 – 3000 kWh solel – 3000kWh batterilagrad solel = 4000kWh såld solel per år.

Sedan bör man även ta hänsyn till sina framtidsplaner. Om du tex i framtiden kommer köra och ladda en elbil i ditt hem så ökar elförbrukningen med ca 4000kWh per år / per elbil (motsvarar ca 1500 mil per år). Har man även planer på ett spabad eller någon annan stor elförbrukare så kan man förvänta sig en ökning med ungefär lika mycket till per år. Då kan det vara rimligt att bygga en lite större anläggning än den el man idag förbrukar och även förbereda för ett batteri för att öka andelen egenanvänd el.

Sammanfattning av skatteregler

  • Man får visst producera mer el än man gör åt, men man har bara rätt till 60 öre i skattereduktion upp till den nivå som man köper per år efter att andelen direktanvänd solel räknats av.
  • Maximal ersättning är upp till 30 000kWh (om man förbrukar så mycket) per år.
  • Man måste vara microproducent (maximal huvudsäkring 100A)
  • Man behöver inte själv rapportera in några förbruknings eller produktionssiffror utan detta sköts automatiskt.
Solceller_Solpaneler_Solaredge

Kontakta Oss!