Nybyggnation: Så planerar du för solceller & energioptimering

Går du i husbyggare-drömmar? Då bör du också planera för förnyelsebar energi och säkerställa att ditt nya hem är uppdaterat för framtidens möjligheter! Nedan följer Wettersols guide för vad vi tycker att man ska tänka på vid planering av ett nytt hem, så att det är så förberett som möjligt för de möjligheter som finns.

Hur påverkar den pågående energiomställningen nybyggnationer?

Den pågående energiomställningen i samhället för med sig en hel del för dig som planerar ett nytt hus. I takt med skärpta byggstandarder blir våra hus alltmer välisolerade och drar mindre energi. Det som kallades ett passivhus (neutral energiförbrukning) för några år sedan kan med solceller idag bli ett plusenergihus (producerar mer energi än det gör åt).

Samtidigt pågår en kraftfull och snabb teknisk utveckling där det som tidigare drevs av fossil energi (t.ex. bilar) numera skall tankas med el i hemmet. Så vad skall man då tänka på när man bygger nytt?

Vi delar in denna guide i två delar. Den första delen handlar om förberedelser för att kunna producera och lagra egen energi och den andra om distribution, energieffektivisering och smart styrning av ditt framtida hem.

Guide: energiomställning och förberedelse för nybyggnationer

Del 1. Förbered ditt hem för solceller vid ritbordet.

Säkerställ att det finns bra takytor att installera solceller på:

 1. Planera dina takytor så att så stora ytor som möjligt är rena från ventilationshuvar, skorstenar eller kupor för att tillgängliggöra så bra ytor som möjligt för solpaneler.
 2. Det är ganska enkelt att redan vid ritbordet ställa sig frågan om köksfläktens ventilationshuv måste sitta mitt på det södervända taket? Kan uppgången genom taket istället läggas närmare nock eller rent utav på norrsidan? Samma sak gäller avluftning och andra föremål som sticker upp på taket. I fallet nedan har samtliga hinder på taket ritats in på norr-sidan för att kunna få en så snygg och lättarbetad anläggning som möjligt.


 3. Har man möjlighet är det att föredra att inte ha ”amerikanska tak” med alltför många valmade ytor eller mansardtak, brutna vinklar mm. Dessa tak gör det avsevärt svårare att få plats med tillräckligt många solpaneler för att möta energibehovet i huset. Stora rena takytor utan skuggning är optimalt ur solcellssynpunkt.


 4. Planera husets placering på tomten så att det finns takytor som inte skuggas. Söder är bäst, men för en jämn elproduktion kan man kanske lägga garaget med öst-västliga takytor om huset ligger ”nord-sydligt” för att få tillgänglig elproduktion i både öst, syd och väst för att täcka in i stort sett hela den ljusa delen av dygnet.

 5. För hus med takkupor kan det om möjligt vara klokt att tänka på hur solens skuggor rör sig. Dvs ”norr om kupor” eller öst-väst om kupor. Där bildas ofta hårda skuggor som kan minska elproduktionen kraftigt om solpaneler placeras där. Säkerställ om möjligt att ytor bredvid kupor är tillräckligt stora för ca 8 paneler (1 panel är ca 1,8m2 stora). Då kan några vara skuggade utan att hela anläggningens produktion påverkas alltför mycket.

Rita in plats för den tekniska utrustning som krävs:

Placera teknik i garaget


Utöver solpaneler på taket behöver man göra plats för övrig teknik. Vi förordar ofta att man placerar denna i garaget. Skälen till detta är flera: 

 1. Hemmets största energiförbrukare kommer troligtvis vara elbilen i framtiden. Det kräver rejäl elinfrastruktur som då kan samordnas genom gemensam placering av utrustningen.
 2. Ett energilager (fastighetsbatteri anslutet till solcellerna) kan i framtiden komma att krävas placeras i en korrekt brandklassad miljö. Eftersom ett garage i sig är en egen brandcell (då de ofta är fristående från huset, eller har nödvändning dubbel-gipsning och brandsäkra genomföringar mot övriga delar) får man nytta av detta.
 1. Ett LiFePo4 (litiumjärnfosfat)-batteri är i sig mycket säkert. Men uppkommer t.ex. rökutveckling vill brandkåren kunna kyla batterierna. Detta kan enkelt göras om allt som krävs för att komma åt batteriet är att öppna garageporten och börja bevattna batteriet. Dvs batteriet och den tekniska utrustningen behöver ha lätt åtkomst utifrån.  
Batteri solceller wettersol

Planera för kablar med tomrör.


Denna del är kanske den som många tänker på i första hand när man börjar planerar för sitt nya hem. Dock är det så att man för en korrekt planering behöver ha bra koll på ett antal olika aspekter för att tomrör skall kunna sättas in på ett sätt så att de faktiskt kommer till nytta. 

 1. Det behövs betydligt fler och grövre tomrör och slangar än vad man tror när man tar hänsyn till att man gärna lägger DC (likströmskablar från solapaneler) kablage polseparerat. Sedan tillkommer även många gånger styrning för smartmätare via RS485 kommunikationskabel, lastbalansering av elbilsladdare via CAT6 eller RS485-kabel, och fast LAN anslutning via CAT6 kabel mm… Man behöver alltså tänka igenom vart utrustningen ska placeras och hur kablaget är tänkt att läggas mellan mediaskåp, inkommande plint (fasadmätarskåp), samt undercentral i t.ex. garage där utrustningen ansluts. Du behöver även tänka på hur kablaget går från husets tak till växelriktaren.

 2. Vid nedläggning av tomrör i mark är det viktigt att ritningar finns och att man lägger rören tillräckligt djupt (ca 0,5m) så att man inte av misstag gräver av eller skadar tomrören och kablage i framtiden.  Vi rekommenderar att man vid all grävning
  använder sig av ”gulrör” 50mm, samt att man lägger dessa med mjuka böjar när man går upp mot fasad etc, för att säkerställa att det är enkelt att dra i kablage i framtiden.

 3. Tänk igenom Mediaskåpets placering och att det finns utrymme att ansluta både extra LAN och 230V adapters till framtida utrustning. En placering där mediaskåp finns enkelt tillgänglig från fasadmätarskåpet är mycket bra, då en elbilsladdare eller växelriktare bäst ansluts med LAN kabel via mediaskåpet. Även smartmätaren för växelriktare och lastbalansering av elbilsladdare kräver kabeldragning av styrkablar till fasadmätarskåpet.

 4. Framtidssäker planering. För t.ex. solpaneler är det att föredra att lägga tomrör som är tillräckligt grova för att exempelvis kunna hantera upp till 4 olika strängar, då det är svårt som lekman att avgöra vilken eldesign som är den optimala för just ditt tak. Att enbart dra fram ett 16mm tomrör gör att man kanske inte alls kan använda sig av röret. Vi rekommenderar er att skicka in ritningar till oss i detta stadiet för att få förslag på panellayout på ert hus samt tips på hur rörförläggning kan tänkas bli.

Del 2. Planera från början för ett smart, energieffektivt & uppkopplat hem

Denna del av planeringen av ett framtida hem brukar vara den teknikintresserade-partens stora fokusområde. Här är det samtidigt lätt att gå bort sig och den tekniska utvecklingen gör det omöjligt att göra optimala val i allt, då nya möjligheter ständigt dyker upp. Några tips baserat på erfarenheter har vi dock:

Val av uppvärmning spelar mycket stor roll för din framtida elförbrukning.

Vi kan idag se att många av de vi hjälper med solceller och hushållsbatteri tyvärr inte kan få en optimal besparing pga att man i grund och botten har en för stor elförbrukning. Till exempel har de flesta en högre elförbrukning under vintermånaderna på ca 100kWh per dygn, samtidigt som solpanelerna en typisk vinterdag oftast bara producerar några få kilowatt. Dagens batterier lagrar vanligtvis upp till max 20-25kWh, men ovasett om man har råd att investera i ett större batteri (ex. 100kWh) kommer det inte ge superstor nytta under vintern. Vi ska nu försöka förklara varför. 

Välj bergvärmepump före frånluftsvärmepump


Kort och gott hinner inte batteriet laddas upp på den tid som det är lågt elpris under natten. Då styrs ”maximal effekt att ladda per timma” av tillgänglig säkringskapacitet och den tekniska utrustningen. Därför blir det inte rimligt att ladda mer än ca 10kW under de ca 5 ”lågpris-timmarna” varje natt, oavsett om denna energi laddas i din elbil eller ditt batteri. Det vill säga, är din elförbrukning pga uppvärmning av ditt hus större än 50 kWh per dygn är det i princip omöjligt att få till ett optimalt system. Vår rekommendation är därför att INTE välja den ofta medföljande frånluftsvärmepumpen till ditt nya hus, då den blir en ren elpanna under stränga vinterdagar och därmed tar en stor del av din tillgängliga eleffekt i anspråk (så att du inte kan ladda din elbil eller batteri från elnätet). Bäst energibesparing får man med bergvärme, även om det är en avsevärt dyrare engångsinvestering.

Förbered för smarta funktioner & kyla


Tänk till även så att ditt val av värmesystem är väl förberett för framtida funktioner. Smarta funktioner som vi kommer se betydligt mer av i framtiden är bland annat SG-ready (Smartgrid) som är en standard för smarta styrfunktioner av värmepumpar. Vidare bör din pump utrustas med kommunikationskort för att kunna köra på spotpris & väderprognos, eller kommunicera via andra system, till exempel Home Assistant eller Modbus. Då kan man ta full del av framtida optimeringsmöjligheter.

Förbered även för kyla, då det ger dig mer värme! Moderna bergvärmepumpar kan utrustas med en funktion som kallas frikyla eller passivkyla, vilket gör att man till en mycket låg kostnad kan få kylning av sitt hem sommartid. Vad som inte ofta nämns är att den värme som man kyler bort då återladdar bergvärmehålet, som då fungerar som ett värmelager till vintern. Det gör att man får en extra hög verkningsgrad på sin bergvärmepump när hösten kommer, och därmed även en mindre elförbrukning. Då kommer värmesystemet inte kräva lika mycket el och det blir då effekt över till att ladda batteri i hus eller bil till exempel.

Smart styrning kräver stabil uppkoppling. 

Bra internetuppkoppling


I många hem sitter hemmets internet router i ena hörnet av huset och ger dålig wifi-täckning. Idag kräver nästan all teknik en stabil uppkoppling och behovet av höga överföringar ökar hela tiden. Det som man kan ansluta med en LAN kabel bör man alltså göra direkt. För vår del brukar vi ansluta elbilsladdare, växelriktare och batteri via LAN kabel för säkrast drift. Detta kräver att man tänker till och även drar fram LAN-kabel till exempelvis teknikrum och garage. 

Mesh-System


Den andra lösningen som är oerhört stabil och bra är att satsa på ett Mesh-system. Då får man ”flera routers” i hemmet och möjlighet till perfekt wifi-täckning.  Ett tips där är att dra fram dubbla LAN till några väl valda mesh-punkter i hemmet för att säkerställa att man kan bygga ett så kallat LAN backhaul, vilket gör att man inte tar radioutrymme i anspråk för kommunikationen mellan mesh-puckarna.

Hemautomatisering är ett träsk, men något som redan börjar bli en självklarhet.

För 20 år sedan var ett astrour som tände och släckte utebelysningen på inprogrammerad tid nästan science-fiction. Idag designar vi automatiska ljusscenarier med mysbelysning automatiskt kl 19.00 på fredagkvällar, eller rullgardiner och kaffebryggare som åker upp och startar automatiskt när väckarklockan ringer. 

Framtidens smarta hem


Vi på Wettersol tror att smarta hem i framtiden snarare kommer att handla om att kunna styra och automatisera större elförbrukare till tidpunkter när det finns billig el (natten) eller när elen är helt gratis (när solcellerna ger ett stort överskott). Då kan det vara klokt att välja vitvaror som tvättmaskin, diskmaskin mm som har anslutningar för att kunna styras. Du kan också välja att installera Shelly-puckar för att mäta och kontrollera exempelvis spabad eller andra större energiförbrukare. Detta område är dock än så länge under stark utveckling och vi kommer sannolikt få se mycket mer mjukvara i våra olika hårdvaror och vitvaror i framtiden för schemaläggning och energieffektiv styrning. 

Har du fått lite att tänka på? Vi hoppas dessa tips, steg, och rekommendationer kommer hjälpa dig i din resa mot ett mer framtidssäkert och energismart hem. Det är mycket att tänka på, men det är roliga grejer. Tillsammans hoppas vi få se Sverige förvandlas till ett land med endast smarta och optimerade energisystem – dels, tack vare solenergi.

Allt gott,
Magnus

lev på solenergi