Tänk på detta när du ska köpa din första solcellsanläggning

Vad kul att du funderar på att installera en solcellsanläggning! Det är normalt en god investering för både dig och miljön. Men det är också en stor investering så det är viktigt att anläggningen installeras korrekt. Här kommer lite tips. Lycka till!

Långsiktighet

En solcellsanläggning bör producera el under minst 25 år och sannolikt upp mot 30 eller 40 år. Om du installerar solceller på ett tak är det därför bra om taket är i ett gott skick så att det håller i många år. Det är inte omöjligt att byta ett tak med solceller men det blir ett extra moment.

Det långa tidsperspektivet ställer även krav på installationen. En seriös installatör följer elinstallationsreglerna och har tänkt igenom materialval som håller över tid och att inga sladdar skavs, kläms eller hänger löst. Ställ också krav på att alla genomföringar genom tak eller vägg är ordentligt täta och fackmannamässigt gjorda. I annat fall riskerar du bli utan ersättning från försäkringsbolaget om det uppstår en fuktskada.

Ställ frågor hur installationen anpassas för många års höststormar och snölaster. Normalt är belastningen högst i solcellsanläggningens ytterkanter och nedre hörn och installationen bör vara förstärkt där. Ofta är det klokt att lämna lite marginal mot takets ytterkanter, att inte sätta paneler hela vägen ut på taköverhäng och säkra att snöras inte skadar hängrännor.

Förbered för batterisystem från början

Tekniken utvecklas ständigt och sannolikt kommer dina behov förändras under solcellsanläggningens livslängd. Det innebär att det är klokt att framtidssäkra anläggningen så gott det går. Säkerställ att installatören använder tekniska lösningar med god flexibilitet samt kablar och annan utrustning med tillräcklig kapacitet för att även kunna ladda en framtida elbil, ansluta batterilagring eller ändra dimensioneringen av anläggningen när behovet förändras.

Säkerhet

Det är du som äger anläggningen som är ansvarig för att den är säker och att ingen kan komma till skada till följd av en felaktigt utförd elinstallation.

Välj därför en installatör som är registrerad elinstallatör hos Elsäkerhetsverket. Det kan enkelt kontrolleras på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Vi anser också att du bör välja ett installatörsföretag som övertar byggherrens ansvar under installationen. I annat fall är du ansvarig för arbetsmiljön under installationen, vilket exempelvis kan omfatta att ställningar byggs korrekt och takarbete utförs med godkänd fallskydd.

Välj en solcellsinstallatör som har med överspänningsskydd för solpanelerna som standard eller erbjuder en växelriktare med inbyggda skydd. I annat fall kan du bli utan ersättning från försäkringsbolaget om blixten skulle slå ner i närheten. Om du bor på landet bör du även installera ett överspänningsskydd för hela fastigheten, vilket också är ett krav om du har en lantbruksfastighet. En installation på en lantbruksfastighet ska också uppfylla kraven för Säker gård, vilket bland annat ställer krav på kabelförläggning och gnagskydd.

Kvalitet

Eftersom det är svårt att jämföra olika system och i synnerhet delar som kanske inte ens är synliga så kan valet av installatör bli en fråga om tillit. Vi tror att en seriös installatör gärna svarar på frågor och gärna förklarar varför de förordar en viss lösning. Ställ mycket frågor!

Den bästa lösningen är tyvärr sällan den billigaste. Det kan vara klokt att begära in offerter från flera installatörer och jämföra vad som ingår eller inte ingår i de olika offerterna. Exempel på sådant som kan innebära skillnaden om en solcellsanläggning omfattas av försäkringsskydd eller inte är att det finns brytare, överspänningsskydd, uppmärkning av anläggningen, godkända kabelgenomföringar och tätningar samt att kablaget inte hänger löst eller kläms.

Återbetalningstid

Det finns inte något enhetligt sätt att beräkna återbetalningstiden på en solcellsanläggning. Jämför hur olika beräkningar har gjorts och och fundera lite extra om någon lovar mycket mer än alla andra. Vi kan endast spekulera i framtidens elpriser och framtida villkor för att sälja solel så en viss försiktighet vid dessa beräkningar kan vara klädsam.

Köp av någon som sköter hela processen i samma företag

Det kan finnas en viss risk med att köpa en solcellsanläggning från ett säljföretag som anlitar olika underleverantör för att tillhandahålla material, installera och underhålla anläggningen. Det kan bli svårt att för dig att veta vem du ska vända dig till om du behöver hjälp. Lokal närvaro kan underlätta snabb hjälp och medför kunskap om lokala förutsättningar.

En kunnig installatör vet hur man designar el, servicefunktionalitet och ekonomi på rätt sätt

Lika viktig som en korrekt utförd installation är anläggningens design. En duktig projektör har hänsyn till ditt hushålls årsbehov och dygnsförbrukning av el för att balansera produktionen mot egenanvändning. Exempelvis kan solceller i öst-västlig riktning ge en högre andel egenförbrukning än motsvarande i söderläge. Andelen egenförbrukning kan vara av betydelse utifrån din förväntan på framtida elpriser.

Dessutom behöver projektören ta hänsyn till skuggning från skorstenar, träd och andra hinder samt välja rätt komponenter för att uppnå bästa säkerhet och längsta livslängd på anläggningen.

Checklista

Långsiktighet

 • Har underliggande tak tillräcklig livslängd eller ska det bytas under solcellsanläggningens drift?
 • Använder installatören material med god beständighet?
 • Hur säkerställs att genomföringar är säkra för fukt under anläggningens livslängd?
 • Har installatören beräknat vindlaster och snölaster och gjort nödvändiga förstärkningar för att anläggningen ska hålla under många år?
 • Används teknik som är framtidssäker och kan anpassas till nya behov och ny teknik?

Säkerhet och trygghet

 • Är installatören en godkänd elinstallatör hos Elsäkerhetsverket?
 • Har installatören kompetens att överta ansvar som byggherre?
 • Har det gjorts en bedömning av vilka överspänningsskydd som behövs?
 • Installeras solcellsanläggningen på en jordbruksfastighet och omfattas av krav för Säker gård?

Kvalitet

 • Får du bra svar på dina frågor?
 • Är anläggningens design anpassat efter dina behov och förutsättningar?
 • Har företaget lokal närvaro och servicekompetens?
 • Hur beräknas avkastning och återbetalningstid?
 • Väljer installatören den bästa lösningen för dig eller den de tjänar mest på själva?

Kontakta oss!