Tips för dig som är orolig för vinterns elpriser

Påbörjar man ett samtal om dagens elpriser faller man snabbt in i frågan om vilket elavtal man ska välja. Frågan är viktig, men kräver också en hel del fundering, jämförelse och räknande för att komma fram till vad som bäst passar ditt hushåll. Vi skulle istället vilja ge ett antal konkreta tips på vad man göra för att minska sina elkostnader. Det finns nämligen pengar att spara lite överallt. 

Ett enkelt verktyg för att minska energianvändningen i ditt hem: Kyotopyramiden

Detta är en känd tolkning av Kyotoprotokollet från 1997 där flera av världens länder enades om att minska utsläppen av växthusgaser. Felet många gör är att man börjar i toppen av pyramiden. Man fokuserar endast på vilken energikälla man bör ha för att minska sin energiförbrukning. Man ska istället gå från botten till toppen, så att man skapar en trygg och stabil grund för sin energieffektivisering. Resultatet blir då minimal elförbrukning. 

Vad kan vi göra direkt?

Börja med att fundera på om det finns något underhåll som kan göras. 

 • Läcker kranen?
  Byt packning – en droppande kran kan förbruka 55 liter vatten per dygn. 
 • Äldre kranar har ett onödigt högt vattenflöde
  Byt ut till nya kranar med mindre vattenåtgång.
 • Justera tappvarmvattnets temperatur
  Samtidigt som du använder mindre energi reduceras risken för att bränna sig på onödigt varmt vatten.  
 • Se till så att elementens termostatventiler fungerar som de ska.
  Mät temperaturen i alla rum, på så vis kan du få en uppfattning om elementen värmer som de ska. Om du behöver vädra så vädra smart: öppna fönstren mycket och under kort tid. Glöm inte att stänga av termostaterna på elementet under tiden. 


Bild: energimyndigheten.se 
Vi vill även lyfta vikten av energieffektiva vanor.

Det kan kännas som småsaker men det blir snabbt mycket vatten som går åt. Diskar du under rinnande vatten i tre minuter går det åt cirka 15-20 liter. Det går att applicera varje gång du tvättar händerna, borstar tänderna och duschar. Det är svårt att ändra på rutiner men det finns enormt mycket vatten att spara med enkla medel.

 • Använd LED-lampor och släck alltid efter dig.
  LED-lampor drar 4-5 gånger mindre el än halogenlampor och håller upp till 15 000 timmar. 
 • Frosta ut frysen.
  Isen ger sämre matförvaring och ökar energianvändningen. Se även till att kondensorn hålls dammfri genom att torka av fram- och baksida av kylskåpet. Dammet ökar elanvändningen. 
 • Hur ska man tvätta?
  Tvätta bara fulla maskiner. Ha inte högre temperatur än nödvändigt. Eco-programmen ger dig både låg energianvändning och ren tvätt. Tvätta även när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst – under natten, på helgen och mitt på dagen. Men kom ihåg att tänka på brandsäkerheten!

Hur ser dina uppvärmningsbehov ut?

 • En mycket enkel åtgärd är att byta tätningslister runt fönster och dörrar. Det kommer hålla i flera år och är väldigt kostnadseffektiv. 
 • 20-21 grader kan vara ett rätt bra riktvärde för din inomhustemperatur. Om du sänker värmen inne med en grad brukar man säga att man minskar sin energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Det kan kännas bekvämt med 23-24 grader, men det finns pengar att spara. Ibland kanske man också värmer upp ett rum som man inte vistas i så ofta. Garage, förråd och gästrum?
 • På äldre hus kan det finnas ett behov av att isolera vinden. Det kommer sänka uppvärmningsbehovet och samtidigt höja komforten. Anlita en expert om du känner dig osäker för att undvika fuktproblem. 
 • Gardiner kan också vara ett bra hjälpmedel.
  Störst inverkan har det självklart på sommaren för att inte värma upp huset för mycket, så att en eventuell AC behöver jobba onödigt hårt. Men det ger även en isolerande effekt vid fönster vintertid.
 • Har du bra koll på ditt värmesystem?
  Termostatventilerna till dina element behöver motioneras två gånger per år. 
 • Vissa hem har pool, den kan sluka riktigt mycket energi.
  En värmeisolerande pooltäckning kommer spara mycket energi. 
 • Golvvärme
  Visst är det mysigt att vakna upp på morgonen och sätta fötterna på ett varmt golv. Men det drar väldigt mycket energi. Största tipset är att stänga av din golvvärme, om inte annat sätta den på timer. Om din golvvärme behöver vara på se till att den har samma temperatur som resterande hus för att undvika onödig energiförbrukning. 

Elproduktion

Till sist vill vi också nämna vikten av att komplettera med solceller. Solceller kommer inte förhindra en droppande kran eller dåliga energivanor. Men solcellerna kan komplettera ett hushålls energivanor genom att reducera mängden köpt el.

Se till att apparaterna som måste vara igång för att driva hushållet på el används under dagen när solcellerna producerar el. Eller om solen inte lyser, använd när elpriset är lågt. Diskmaskin, tvättmaskin, dusch osv. 

Har du elbil är det bra att se till att du kan ladda upp den med din egenproducerade solel. Zappi är en elbilsladdare som känner av elproduktion och elförbrukning. Den ger dig full kontroll över elen du tankar din elbil med. Den kan även tanka mot timspotpris för att ge dig så billiga kWh som möjligt.

Hur länge räcker en kilowattimme?

Vad är en watt-timme?

Watt är en måttenhet för effekt. Effekt är i sin tur ett mått för hur mycket energi det går åt på en viss tid. Watt (W) förklarar alltså med vilken hastighet en apparat förbrukar energi, vilket betyder att en watttimme (Wh) är mängden energi som går åt på en timma.

Så långt räcker 1 kwh:

Behöver elen stängas av 2022?

I vissa delar av Sverige har det diskuterats om att elen kan behövas stänga av om vi inte tillsammans hjälps åt med att ta tillvara på den el vi har. Uppgifter från Svenska kraftnät menar att vi minskar risken för manuell frånkoppling till 1/5 om vi lyckas minska elanvändningen med 2%. 2% av Sveriges totala elanvändning är ca 3 TWh, vilket ungefär kan likställas med att vi alla sänker värmen inomhus med en grad (ca 1Twh) och halverar vår användning av varmvatten (ca 2TWh). Ingen omöjlighet! Vi behöver alla hjälpas åt för att ta tillvara på den el som finns, och tillsammans hitta sätt att energieffektivisera våra hem. 

Hoppas du kan få användning av dessa tips i din jakt mot en billigare elräkning!

Wettersol gruppbild personal