Ångerrätt

  • I enlighet med distansköplagen har man rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från köp, när köpet görs som privatperson.
  • Som köpdatum räknas det datum avtal signerats. Ångerfristen löper alltså ut 14 dagar (alla dagar räknas, även helgdagar) efter signeringsdatum.
  • Vi ber er kontakta oss omgående ifall ni ångrat ert köp. Vi vill ha informationen om att ni ångrat Ert köp skriftligt, skickat per epost för att kunna säkerställa att vi verkligen fått informationen.

Vi behöver få in följande uppgifter från Er per epost om ni ångrar ert köp inom 14 dagar:

  • Vilken produkt ni ångar ert köp av: (solcellsanläggning, elbilsladdare, batteri eller annat.)
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • epostadress som vi haft kontakt med er på.

Vi bekräftar skriftligt via mail att beställningen har ångrats givet att detta är inom 14 dagar, för din och vår trygghet.

Vid ångrat köp skickas avbeställningen med ovan angivna uppgifter till:

Rebecka Carnander

rebecka.carnander@wettersol.se

Tel: 036-3300830,
Mobil: +46736002829

Wettersol logo

Få offert