Ångerrätt

I enlighet med distansköplagen har man rätt att ångra sig inom 14 dagar från köp, när köpet görs som privatperson. För företag gäller inte Köp avses här med det datum ni sigerat avtal med oss på Wettersol.

Ångrar ni er beställning vill vi att ni snarast kontaktar oss för så att inga beställningar på material mm hinner göras av oss.