Solpaneler som levererar högst kvalité

Solpaneler för villa, lantbruk och företag

Solceller – Problemfritt i minst 30 år

Solceller i Jönköping! På Wettersol jobbar vi med flera olika varumärken när vi sätter upp solcellsanläggningar. När vi väljer paneler att erbjuda våra kunder så utgår vi ifrån så kallade DNV-GL tester. De paneler vi sätter upp förväntas fungera utan problem i minst 30 år. Detta innebär långa garantier och stor trygghet för dig som kund.

Helsvarta eller svart/vita solpaneler?

Många kunder frågar vad det är för skillnad på helsvarta och svart/vita solpaneler, och hur de skiljer sig i utseende. Här ser du två solpaneler från Longi. Den vänstra är helsvart och den högra är svart/vita. De svart/vita solpanelerna är lite effektivare. Generellt kan man säga att de har ca 10W högre effekt än de helsvarta. Detta beror på att det svarta fram- och bakstycket på den helsvarta solpanelen gör solpanelen varmare, vilket reducerar elproduktionsförmågan. Detta är främst fallet under sommaren, eftersom det under vintern är kallt ute.

Långa Garantiåtaganden

För att vi ska kunna känna oss trygga i att våra leverantörer ser vi till att alla våra leverantörer har långa garantiåtaganden. Detta kan till exempel göras genom Tier 1 status, vilket innebär att leverantören har finansiell styrka nog att bära upp sina garantiåtaganden. En stor och viktig trygghet för dig som kund.

Hur länge håller solceller?

Lär dig om hur en solpanel fungerar, vilken takriktning och taklutning som är optimal. Jonas på Wettersol ger dig alla svar på vår YouTube-kanal.

Vilken taklutningen är bäst?

Lär dig om hur en solpanel fungerar, vilken takriktning och taklutning som är optimal. Jonas på Wettersol ger dig alla svar på vår YouTube-kanal.

Vanliga frågor inför ett solcellsköp

Vad kostar solceller?

Det är svårt att svara på utan att veta dina särskilda förutsättningar. Saker som påverkar är vad du har för mål att producera om året, vad du har för taktyp, om det brant eller platt tak osv. Något annat du kan fundera på är om du har ett behov av batteri i framtiden, detta påverkar också priset i slutändan.

Hur länge håller solceller?

Solceller håller mycket länge. Den garanti man får som kund brukar vara en effektgaranti på cirka 25 år. Det innebär att panelerna inte kommer sluta producera, de kommer däremot degraderas med åren och då producera mindre el. Detta gör alla solceller, mer eller mindre beroende på komponent och produktionskvalité.

Passar mitt tak för solceller?

Det vill vi hoppas, vi brukar kunna lösa dem flesta takmaterialen. En optimal anläggning kan se helt olika ut beroende på ditt behov. Våra erfarna solcellsinstallatörer ser till att du får bästa möjliga solceller till just din villa. Med rätt anpassningar och kunskap kan varje hem få en trygg och hållbar solelsförsörjning. Det är inte alltid man måste maximera takets yta direkt, man kan börja smått och utöka senare.

Behöver man bygglov för solceller till villa?

Vanligtvis inte, men det kan vara olika beroende på vilken kommun din fastighet befinner sig i. Men i regel behövs inte bygglov för solceller på villa som ligger jämt med taket. Anläggningen ska helst inte frångå takets form. Därav monteras solceller oftast platt mot taket. Det ser även snyggast ut skulle vi på Wettersol säga.

Varför installeras inte integrerade solceller oftare?

Vi på Wettersol har valt att undvika integrerade solceller pga lite olika anledningar. Det vanligaste argumentet är kanske den ekonomiska aspekten, det kommer vara dyrare än ett utanpåliggande montage.

Integrerade solceller kräver också fler kontakter eftersom även dem kräver två kontakter per modul, men som i detta fallet är lika stor som en takpanna. Det blir snabbt många fler felkällor med fler kontakter och dessutom mycket mer tidskrävande och komplicerat att felsöka på samma yta med solceller.

Utanpåliggande montage får även en större kylningsförmåga då vind lättare blåser in under panelerna. Detta kommer resultera i en högre produktion per installerad kW.

Måste man ha optimerare vid skuggning?

För några år sen monterade man alltid optimerare vid risk för skuggning. Sen dess har mycket hänt på marknaden. Både växelriktare och solpanelerna har blivit bättre på att hantera skuggning genom smartare algoritmer och bättre utformade produkter. I och med att nästan samtliga solcellstillverkare övergick till half-cutpaneler förändrades sättet man projekterade en solcellsanläggning, nu behövdes inte längre optimerare i samma utsträckning.

Behöver en solcellsanläggning underhållas?

I regel kräver en solcellsanläggning mycket lite underhåll. Många undrar om det är viktigt att tvätta solcellerna under sommaren eller skotta under vintern. Vi på Wettersol skulle av erfarenhet säga att det kräver mer energi än vad det ger. Regnet brukar sköta det mesta sommartid, och på vintern är det så pass lite energi i solstrålarna att det knappt märks om det ligger snö på eller inte.

Solcellsanläggningens brytare mår bra av att motioneras och rekommenderas alltså att vrida av och på någon gång per år, annars riskerar dessa att ärja

Såhär stänger du av din växelriktare

Såhär sätter du igång din växelriktare

Är solfångare samma sak som solceller?

Nej, Solfångare värmer upp vätska som då kan utvinnas i hushållet i form av värme. Solceller producerar endast el.


Varför våra solpaneler?

Alla de paneler vi installerar är idag av monokristallint kisel, PERC teknologi och i half-cut utförande. Detta är den senaste och mest effektiva tekniken. Vill du veta mer om hur vi väljer våra produkter och leverantörer får du givetvis kontakta oss med dina frågor.

Monokristallint kisel ger en högre effekt i solpanelen jämfört med andra alternativ vilket är anledningen till att vi fokuserar på dessa typer av paneler.

PERC teknologi innebär förenklat att längst ned i varje enskild cell finns ett reflekterande lager. Resultatet blir att solpanelen utnyttjar det tillgängliga ljuset bättre. Vi får därmed bättre effekt i cellen vid skugga och molniga dagar.

Half-cut innebär att man helt enkelt har delat en solpanel i två mindre delar. Genom att man gör så minskar man risken för effektförluster vid små skuggningar. Små skuggningar eller mekanisk skada kan medföra så kallade hotspots i en solcell. Dessa kan skada solcellen på sikt vilket medför reducerad prestanda. Med Half-Cut minskar risken för hotspots genom lägre resistens i panelen och tekniken ger därmed även längre livslängd på panelen

Solpanel från Denim 410Wp

Vi på Wettersol vill erbjuda våra kunder symmetriska solpaneler med hög Finnish. Är solpanelerna helsvarta i beskrivningen ska de inte vara för mycket blåbänk när de sitter på taket. Solpanelerna ska även ha ordentliga kontakter för att kunna klara av väder och vind långt efter installationen. Allt detta har Denim lyckats med. En riktigt bra solpanel med 25 års effektgaranti.

Produktgaranti innebär att ersättning erbjuds om någon komponent går sönder under garantitiden, i regel en likvärdig eller bättre komponent. Kostnadsfritt byte av komponenten ingår under installationsgarantin, därefter tillkommer arbetskostnad för bytet.

Effektgaranti innebär att solpanelen (givet att den är hel) efter 25 år ska producera minst 84,8% av ursprunglig effekt. Garantin lämnas från tillverkaren av solpanelen. 

Läs mer om solpaneler vi erbjuder nedan:

Detta är solpanelerna vi jobbar med mest frekvent. Vill du läsa mer om andra tillverkare av solceller kan du göra det här

Få offert