Solpaneler

På Wettersol jobbar vi med flera olika varumärken när vi sätter upp solcellsanläggningar. När vi väljer paneler att erbjuda våra kunder så utgår vi ifrån så kallade DNV-GL tester. De paneler vi sätter upp förväntas fungera utan problem i minst 30 år. Detta innebär långa garantier och stor trygghet för dig som kund.

För att vi ska kunna känna oss trygga i att våra leverantörer kan hantera så långa garantiåtaganden ser vi till att alla tillverkare har Tier 1 status. Tier 1 innebär att leverantören har finansiell styrka nog att bära upp sina garantiåtaganden. En stor och viktig trygghet för dig som kund.

Alla de paneler vi installerar är idag av monokristallint kisel, PERC teknologi och i half-cut utförande. Detta är den senaste och mest effektiva tekniken. Vill du veta mer om hur vi väljer våra produkter och leverantörer får du givetvis kontakta oss med dina frågor.

Monokristallint kisel ger en högre effekt i solpanelen jämfört med andra alternativ vilket är anledningen till att vi fokuserar på dessa typer av paneler.

PERC teknologi innebär förenklat att längst ned i varje enskild cell finns ett reflekterande lager. Resultatet blir att solpanelen utnyttjar det tillgängliga ljuset bättre. Vi får därmed bättre effekt i cellen vid skugga och molniga dagar.

Half-cut innebär att man helt enkelt har delat en solcell i två mindre delar. Genom att gör så minskar man risken för effektförluster vid små skuggningar. Små skuggningar eller mekanisk skada kan medföra så kallade hotspots i en solcell. Dessa kan skada solcellen på sikt vilket medför reducerad prestanda. Med Half-Cut minskar risken för hotspots genom lägre resistens i panelen och tekniken ger därmed även längre livslängd på panelen.

Longi

Longi är världens största tillverkare av allt från råkisel till kompletta solpaneler. Det som är unikt med Longi är att […]
Longi

Phono

Phono Solar är ytterligare en kinesisk paneltillverkare som under mycket lång tid upprätthållit högsta möjliga kvalitet. Företaget är en del […]
Phono

Trina

Trina är en av världens största tillverkare av solpaneler. Precis som Longi hanterar man hela kedjan från råkisel till färdiga […]
Trina