Montagesystem för olika taktyper på lantbruk

Vi vill erbjuda dig de bästa lösningarna utifrån dina förutsättningar. Eftersom alla ladugårdar ser olika ut vill vi alltid komma på platsbesök för att undersöka dina möjligheter för solceller, men vissa punkter kan man fundera på redan innan vi kommer ut.

Det vanligaste montagesystemet vi använder oss av kallar vi för korsförband, det fästs i underliggande regelverk vilket ger en riktigt bra konstruktion och stabilitet i solcellsanläggningen. Alternativet till det är att fästa solcellsanläggningen i plåten, problemet med det är att man då förlitar sig på skruvarna takplåten är monterad med. Skulle en plåt lossna av vind eller rost finns risken att solcellsanläggningen följer med.

Vi får även frågor om att installera solceller på eternit-tak. Eftersom eternit består av cement och asbest behövs särskild hantering vid installation av solceller på eternittak, det brukar resultera i en ökad kostnad och på grund av det ge en sämre kalkyl på återbetalningstid. Vi har därför valt att alltid rekommendera att istället installera solceller på markställ. Solcellerna kan då placeras i optimal vinkel mot solen och kanske prestera ännu bättre än vad de skulle göra uppe på taket.

Korsförband

Om du vill säkerställa att solpanelerna ska sitta kvar så länge taket finns kvar krävs det att man skruvar fast montagesystemet i underliggande reglar. Det gör vi genom att skruva vertikala aluminiumprofiler ner i takets reglar för att sen addera lodräta profiler som binder ihop systemet till ett korsförband. Detta ger stadga till takets konstruktion samtidigt som det ger en ordentlig grund för att montera solpaneler på.  

Detta tillvägagångssätt är det absolut bästa för en solpanelsanläggning på en ladugård. Wettersol älskar rediga lösningar! 

Markställ

Perfekt alternativ om inte takytan räcker till för önskad storlek på anläggning. Vi rekommenderar även solceller på markställ om ditt tak består av eternit då asbest kräver speciell hantering.

Maskinhall

Detta tillvägagångssätt kräver att du har ett plåttak som är tjockare än 0,5 mm. Om skruvarna endast fästs i plåt som är tunnare än 0,5mm eller tillverkat i aluminium finns risken för att skruvar lossnar med tiden vilket kommer leda till att solpaneler åker av taket.  

Om du har ett nytt plåttak som har en godstjocklek över 0,5mm kan man skruva fast montagesystemet direkt i plåten. Om godset skulle vara tunnare än det alternativt tillverkat i aluminium finns det risk för att skruvarna nöter upp taket och på sikt riskerar att släppa. Som många lantbrukare vet händer det ibland att plåttak flyger av vid starka vindar. Därför är det viktigt att man kan säkerställa att taket inte är för påverkat av vind samt att det uppnår dem kraven vi har för att skruva fast direkt i plåten. 

Marcus vill prata montage med dig!

Marcus Åhlander Säljare lantbruk industri Wettersol

Marcus Åhlander

Säljare Företag/Lantbruk

036-336 68 20

Få offert