Solaredge

Wettersol har jobbat med Solaredge växelriktare sedan dag ett.
Med deras helt unika koncept med optimerare bakom panelerna får systemen från Solaredge helt andra möjligheter för anpassning till särskilt utmanande förhållanden.

Genom Solaredges koncept med optimering i direkt anslutning til panelerna får man ut det bästa av varje enskild panel på taket oberoende av andra paneler i strängen. Det innebär att helheten inte påverkas så mycket vid tillfällig skuggning. Dessutom innebär det att panelernas individuella prestanda över tid inte påverkar effekten.


Några fördelar med Solaredge är:

  • Optimering av enskilda eller parvis paneler
  • Installera längre strängar för större effektbehov
  • Möt upp flera vädersträck för optimal effekt
  • Övervaka prestanda på panelnivå
  • Safe DC – Arbeta säkert med Solaredge samt avstängning av DC ström vid panelen
  • Pedagogisk app fullt integrerad till ditt smarta hem
  • Mycket långa garantier och fantastisk servicepersonal i Sverige

Med Solaredge växelriktare och optimerade system har du möjlighet att bygga större system med längre strängar. Detta gör att man hör möjlighet att anpassa solcellsanläggningen efter en ännu större elförbrukning om det skulle krävas. Men, en solcellsanläggning ska utgå ifrån dina elbehov – inte hur stort ditt tak är.

Solaredge app – ledande för övervakning av solenergi

I vår mening har Solaredge kommit längst med att erbjuda en lätthanterlig app för att styra din växelriktare och därmed hela din anläggning. I appen kan du enkelt följa din elproduktion i realtid och jämföra hur systemet presterar över tid. Dessutom är smarthemsstyrning helt integrerad i samma app vilket är en stor fördel för användaren.

Solaredge optimering möjliggör fler väderstreck för dina solpaneler

När man ska investera i en solelsanläggning kommer vädersträcken alltid spela viss roll. För vissa hushåll och verksamheter är söderläge att föredra och för andra är paneler åt väst och öst det bästa alternativet. Vid de tillfällen vi behöver fånga solljus från flera vädersträck kan Solaredge teknik göra det möjligt att skapa effektiva lösningar.

Wettersol är certifierade installatörer för Solaredge

Wettersol är certifierade Solaredge-installatörer och har genomgått ett flertal utbildningar inklusive Service-Partnerutbildning. Solaredge-system kan tyckas vara enkla att designa och vi ser många anläggningar på olika forum på nätet som bygger på solaredge-plattformen.
Men, det är tyvärr alltför vanligt att de som byggt dessa system inte förstått de Solaredge designregler mm som krävs för att få ut mesta möjliga energi ur systemet.

Exempel på designmissar vi ofta ser på nätet är:

Dubbeloptimering på små system. Växelriktaren bör vara ca 20%-30% mindre än installerad effekt. Har du en SE17K och 10kW paneler så har du råkat ut för en installatör som sparat pengar på 1 på 2 optimering. Växelriktare från SE16K och uppåt är gjorda för dubbeloptimering och är faktiskt något billigare än t.ex. SE10K, som är gjord för enkeloptimering. Din anläggning hade med största sannolikt gett mer el med enkeloptimering och rätt dimensionerad växelriktare.

Färre än 13 paneler åt samma väderstreck. Solaredgesystemet bygger på en fast spänning på 750V. Det betyder att det inte startar innan tillräckligt med spänning har uppnåts. Eftersom de vanligaste optimerarna ger 60V ut behöver man alltså 750V /60V = 13 paneler som är solbelysta för att systemet skall starta ”tidigt. Har man en lång sträng kan detta fungera, men med några få paneler i öst och resten i väst får man tyvärr vänta tills morgonens ljus får igång panelerna åt väst.

Våldsam överdimensionering mot huvudsäkring utan smartmätare. Att sätta upp 18kW solpaneler på en SE10K växelriktare för att klara 16A säkringen är ett mycket klumpigt sätt att designa. Du ser att du råkat ut för någon som vill sälja för mycket paneler om det är mer än 35% större anläggning än växelriktarens storlek. Rätt lösning är här en dynamisk effektreglering med smartmätare och rätt dimensionerad växelrikare. Då kan man producera max vad säkringen klarar + hemmets aktuella förbrukning, vilket ger bättre driftsekonomi.

Mer än 11250W effekt per sträng. Vanligt misstag på lite äldre anläggningar, innan Solaredge Designer var vanligaste systemet att designa i. För hög effekt in på en MPPT kan skada växelriktaren i förtid. Det finns dock ett specialtillstånd kring denna regel. Om man har SE25-27.6K och P600+ och det är mindre än 2kW skillnad mellan strängarna kan man designa med upp till 13250W per sträng så länge man inte överskrider 135% dimensionering.

Avsaknad av åskskydd på DC-sidan. Solaredge- systemen har inga kraftfulla åskskydd inbyggda, utan bäst är att komplettera med Typ 2 DC-skydd för att säkerställa att åska och överspänningar inte skadar växelriktaren.

Detta är exempel på kunskap som en utbildad installatör självklart tänker på vid systemdesign, vilket är en mycket viktig anledning att välja en certifierad installatör. Att en certifierad installatör dessutom har kunskap att avhjälpa många vanliga fel snabbt är ytterligare skäl.


Manualer för Solaredge

Få offert