Solaredge

Wettersol har jobbat med Solaredge växelriktare sedan dag ett.
Med deras helt unika koncept med optimerare bakom panelerna får systemen från Solaredge helt andra möjligheter för anpassning till särskilt utmanande förhållanden.

Genom Solaredges koncept med optimering i direkt anslutning til panelerna får man ut det bästa av varje enskild panel på taket oberoende av andra paneler i strängen. Det innebär att helheten inte påverkas så mycket vid tillfällig skuggning. Dessutom innebär det att panelernas individuella prestanda över tid inte påverkar effekten.
Några fördelar med Solaredge är:

  • Optimering av enskilda eller parvis paneler
  • Installera längre strängar för större effektbehov
  • Möt upp flera vädersträck för optimal effekt
  • Övervaka prestanda på panelnivå
  • Safe DC – Arbeta säkert med Solaredge
  • Pedagogisk app fullt integrerad till ditt smarta hem
  • Mycket långa garantier och servicepersonal i Sverige

Med Solaredge växelriktare och optimerade system har du möjlighet att bygga större system med längre strängar. Detta gör att man hör möjlighet att anpassa solcellsanläggningen efter en ännu större elförbrukning om det skulle krävas. Men, en solcellsanläggning ska utgå ifrån dina elbehov – inte hur stort ditt tak är.

I vår mening har Solaredge kommit längst med att erbjuda en lätthanterlig app för att styra din växelriktare och därmed hela din anläggning. I appen kan du enkelt följa din elproduktion i realtid och jämföra hur systemet presterar över tid. Dessutom är smarthemsstyrning helt integrerad i samma app vilket är en stor fördel för användaren.

När man ska investera i en solelsanläggning kommer vädersträcken alltid spela viss roll. För vissa hushåll och verksamheter är söderläge att föredra och för andra är paneler åt väst och öst det bästa alternativet. Vid de tillfällen vi behöver fånga solljus från flera vädersträck kan Solaredge teknik göra det möjligt att skapa effektiva lösningar.

Wettersol är certifierade Solaredge-installatörer och har genomgått Ett flertal utbildningar inklusive Service-Partnerutbildning.