Behöver man bygglov för solceller till företag?

Det beror på, i vanligaste fall på stora papptak används ett system där panelerna vinklas upp något för att få en bättre solinstrålning. Vid de tillfällena krävs oftast ett bygglov då man frångår takets form. Något annat som påverkar är också vilken kommun din fastighet befinner sig i, olika kommuner har olika regler kring solceller och bygglov.