Vad är skillnaden mellan AC-kopplade och DC-kopplade solcellsbatterier?

AC-kopplade solcellsbatterier är anslutna till växelströmskretsen i ditt hem och kan vara mer lämpliga för befintliga solcellsanläggningar eller för att lagra överskott av solenergi för användning i hela hemmet. DC-kopplade solcellsbatterier kräver en batteriförberedd växelriktare för att batteriet ska kunna användas av hushållet. Wettersol hjälper dig med att välja rätt växelriktare eller att byta ut din befintliga vid behov.