Vad kostar solceller till villa?

Priset på en solcellsanläggning skiftar beroende på vilka förutsättningar du har samt vilka komponenter som används i installationen. Det enklaste för att få en tydlig bild av kostnaden på solceller till villa är att be om en prisindikation av Wettersol. Vi använder då kartbilder på internet tillsammans med ett datorprogram där solinstrålningen vid ditt hem simuleras. På så sätt får du snabbt och smidigt en idé om pris på solceller till villa