Varför varierar ersättningen från CheckWatt?

Ersättningen som man från att använda sitt batteri till stödtjänster varierar efter Svenska kraftnäts behov. I regel är ersättningen som lägst under vintern, men man upplever också en peak under sommarhalvåret.

I grafen nedan syns den historiska ersättningen månadsvis från CheckWatt för 2022 och 2023. Ersättningen för de första månaderna i 2024 är också med.

Historisk ersättning från CheckWatt för 2022, 2023 och 2024

 

Källa: CheckWatt.se Varför varierar ersättningen från CheckWatt