HEMMA HOS JOHAN

VÄLKOMMEN HEM TILL JOHAN

Fastighetsekonom och Energijägare

VÄLKOMMEN HEM TILL JOHAN

Fastighetsekonom och Energijägare

Johan är en härlig teknikälskare som länge funderat på solceller. Eftersom han i sitt jobb som fastighetsekonom har god insikt i elkostnader och elanvändning samt hur elpriserna utvecklats under åren, är han väl medveten om lönsamheten bakom att äga en solcellsanläggning. Därför var han snabb på bollen när han för ett år sedan köpte sin första fristående villa. 

Varför solceller? 

– Jag hade en väldigt hög energiförbrukning, ca 22’000 kWh/år, vilket gav mig en årlig elräkning på ca 30’000kr. När vi flyttade in i vårt nya hus bytte jag värmepumpen direkt, den var inte trasig men 18 år gammal så jag kände att det var dags. Med den nya effektiva värmepumpen landade min elförbrukningskostnad på 15’000 kr/år. För mig var det oerhört viktigt att vara medveten om framtida beslut när jag bytte värmepump, och att den därför skulle vara förberedd för solceller (SG-ready/Smartgrid). Värmepumpssäljaren jag pratade med blev ganska förvånad när jag lyfte frågan om solceller då hon menade på att detta är något många kunder inte ens reflekterat över. Men jag tror verkligen att det här är framtiden. Med solceller kan jag minska andelen el jag köper genom att styra den till att i första hand producera varmvatten när elpriset är lågt eller till och med gratis, som det blir när solcellerna producerar ett överskott. På så sätt sparar jag pengar, samtidigt som jag gör en god instats för miljön och minskar belastningen på elnätet. Så, varför inte solceller?

Solceller_Solpaneler_Solaredge

Nu står batteriet där i källaren och gör sitt jobb: lagrar överskottet av min egenproducerade solel, använder den när solen gått ned, och jag bara chillar och minskar mina elräkningar – Smart va!

JOHAN

Du valde även att investera i ett anslutet batteri och elbilsladdare, varför? 

– Jajamän, det gjorde jag! När jag väl bestämt mig för att det äntligen var dags att skaffa solceller nördarde jag ner mig i ämnet. Eftersom jag är väl insatt i utveckligen av elpriserna var det givet för mig att jag ville använda solelen jag producerar på mitt tak i så stor utsträckning som möjligt.
Det var då jag förstod vikten av att ansluta ett batteri till solcellsanläggningen. Många säger att det inte är lönsamt, men så känner inte jag. Nu står batteriet där i garaget och gör sitt jobb: lagrar överskottet av min egenproducerade solel, använder den när solen gått ned, och jag bara chillar och minskar mina elräkningar. 

Varför elbilsladdare?

– Gällande elbilsladdaren har jag inte någon elbil än, haha, men jag investerade i en Zappi för framtiden. Jag vet att min nästa bil kommer vara en elbil då jag känner att det är en viktig del i förändringen vårt samhälle står inför. Så nu finns Zappin där färdiginstallerad när det är dags. Att det blev en Zappi var för att den är ensam om att kunna tanka enbart överskottet från solcellerna. På så vis har jag valet att enbart köra min framtida elbil på egenproducerad el, om jag vill. Billigare än så blir det ju inte heller inte…

Laddbox Jönköping
Solceller villa Jönköping
Solceller på villatak i Jönköping
Solceller villa Jönköping


Hur är det att leva med en solcellsanläggning? 

Jag ser tydligt hur våra elräkningar minskat. Den solel som vi inte förbrukat själva direkt har vi sparat i vårt batteri. Vi har också kunnat sälja och tjäna en del på överskottet. Vi har en ganska perfekt solkurva med sol under hela dagen, från ca kl 04 på morgonen och hela vägen fram till ca kl. 21 på sommaren. Värmepumpen är förberedd med smartgrid (SG-ready) och tack vare solcellerna behöver jag inte optimera min värmepump utan den kan istället värma vårt hus under dagen då det finns ett elöverskott från solcellerna samtidigt som även solcellerna ger gratis el till vårt hem. 

– Något som också är roligt är att man märker stort intresse från grannar och vänner. Jag var först på gatan med att installera solceller, men nu har flera grannar börjat få upp solceller på sina tak. Min uppfattning är att många tror att vi har mycket mindre soltimmar i Sverige än i övriga Europa och att det därför är onödigt att ha solceller här, men så är det inte. Våra sommarmånader har ju många timmar med solljus som jag numera dessutom tar tillvara på så mycket som jag bara kan i form av el!

Varför Wettersol? 

Sammanfattning:

  • Visade mer och djupare kunskap än de andra företagen jag var i kontakt med.
  • Utmärkte sig på sättet de pratade om solceller. De förstår vikten av varje del i en solcellsinstallation och att det inte bara handlar om solcellerna, utan om så mycket mer för en lyckad installation.
  • Gav mycket tid till mig som kund, svarade på alla mina frågor.
  • Ger kunden en pärm med all dokumentation om sin solcellsanläggning, något de flesta företag inte gör har jag förstått genom mina kollegor som har solceller.
  • La timmar på mitt hus projektering. Det visar verkligen på deras serviceinställning och engagemang i varje kund.
Solceller service Jönköping
Magnus går igenom Johans batteri

– Jag fick mycket mer förtroende för Wettersol än de andra företag jag var i kontakt med, då de inte alls kunde svara på frågorna på samma sätt som personalen från Wettersol kunde.

Jag har mycket kunskap själv tack vare mina år i branschen och har även gått några kurser i förnyelsebar energi och solenergi. Därför vet jag att vilka solpaneler man har i en solcellsanläggning egentligen är helt ointressant, utan att det handlar om så mycket mer. Och det var där jag kände att Wettersol verkligen skilde sig. De förstår vikten av varje del i en solcellsinstallation, från projektering, till val av produkter, och slutligen arbetet vid montering och installation.

När de var här och monterade fick jag också se hur proffsiga de var. Otrolig ordning och reda. Sen tog de sig verkligen tiden att prata med mig som kund och svara på de frågor jag hade. En annan sak som jag tycker utmärker Wettersol när jag pratat med kollegor som installerat solceller från andra företag är att jag fick en pärm med all dokumentation om min solcellsanläggning när arbetet var klart. Det visar på hur proffsiga Wettersol är. 

Slutligen måste jag säga att jag är imponerad över hur de fick till en så snygg installation med fyra olika taklägen och flera konstiga vinklar på bara två strängar. De måste lagt timmar på den projekteringen, och det är jag mycket tacksam för – för det blev så bra!

Överlämning av anläggningen med fullständig dokumentation från Wettersol

Lite teknisk information om Johans solcellsanläggning – Magnus berättar.

  • När vi projekterade Johans anläggning var önskemålet mesta möjliga energi över hela dagen och en helhetslösning med lagring och förberedelse för elbil. Då taket dels är brutet i många olika vinklar och dessutom i flera väderstreck fick vi klura rejält för att hitta en optimal lösning. Genom att använda en hybridväxelriktare från Sungrow (då önskemålet även var att ansluta ett batteri) samt att använda både parallellkoppling av strängar och Tigo optimerare på delar av taket kunde vi få till en anläggning som startar riktigt tidigt med första morgonsolen och sedan levererar en jämn solkurva över dagen och även ger tillräckligt med gratis energi för matlagning mm på seneftermiddagen.
  • Det är 4kW effekt installerat i öst, 4kW installerat åt söder och 5kW installerad effekt åt väst. Totalt 13kWp i tre väderstreck, vilket ger ca 1,5-2kW effekt minimum under hela dagen, även under mindre soliga dagar.
  • I systemet har vi använt oss utav totalt 36st 360W helsvarta Phono paneler då vi anser att de är bland de bästa kvalitetsmässigt, men också bland de snyggaste då kiselskivorna är färgsorterade i varje enskild solpanel för jämnast och djupast möjliga svärta och därmed lugnast intryck av solpanelerna på taket.
  • Ett batteri från BYDs HVM-serie är anslutet till anläggningen.  Då kunden genomfört ett antal energibesparande åtgärder så som ny värmepump ger BYD bäst möjligheter att i efterhand bygga ut det befintliga batteri med mer kapacitet om kundens behov visar sig vara större än de 11kWh vi idag har installerat och bedömt utifrån förutsättningarna vara mest lämpligt. Batteriet är dimensionerat att klara av att göra hemmet i princip helt självförsörjande från mitten av april till ca september. Ett större batteri ger i första hand fler kalla dygn med i princip ingen el från elnätet under tidig höst och vår.
  • Efter diskusssion med kunden kring framtida elbilar var det givet att rekommendera en Zappi som dels kan leverera upp till 22kW laddning på trefas (16A från elnätet och upp till 16A från solcellsanläggningen) vilket är unikt då övriga laddare på marknaden oftast max kan ge 11kW (16A trefas enbart från elnätet), men också för möjligheten att kunna tanka enbart med överskottet från solcellerna till bilen. Zappi är lastbalanserad, vilket betyder att laddaren minskar sin effekt från elnätet om t.ex. värmepumpen startar för att skydda att huvudsäkringarna löser ut. 

Solcells-appen

Ögonblicksvyn i iSolarcloud. Solcellsanläggningens medföljande app.

I den medföljande appen iSolarcloud får man en tydlig översikt över hur mycket el som produceras från solcellsanläggningen. Med huset i centrum ges en enkel överblick vart energin går eller kommer ifrån (solceller, elnät eller batteri).
I exemplet intill produceras 3,134 kW el som fördelas till 402W direkt förbrukning i huset samt 2,732kW som sparas till batteriet samt 0W som säljs till elnätet.

Systemen är optimerade för maximal egenanvändning. När batteriet är fullt kommer överskottet istället säljas till elnätet eller styras att starta t.e.x en värmepump för att producera varmvatten av överskottet.
Batteriet kan även schemaläggas att laddas upp från elnätet vid tidpunkter då elpriset är lågt eller enbart avge el vid specifika tidpunkter, t.e.x vid tidpunkter på dygnet då elpriset är som högst.

Myenergy App, Följ din solcellsanläggning
Vår kollega Eveline går igenom med Johan hur appen fungerar.

För den statistik-intresserade finns mycket mer information än ögonblicksbilden. T.ex visas dygnsdata, månadsdata och årsdata som stapeldiagram för enkel jämförelse. Med tydliga grafer får man snabbt en överblick på hemmets elproduktion och elförbrukning för det aktuella dynget med cirkeldiagram för elproduktion och elförbrukning och grafisk vy med 5-minuters upplösning.

Bilden visar elproduktionen från solceller och batteri från en sommardag 2021. Orange färg är solcellernas produktion. Gul färg visar hushållets elförbrukning. Ljusgrön färg visar att elen kommer från batteriet. Den mörkgröna färgen i början av dagen visar att överskottet från solcellerna sparas i batteriet. När batteriet är fullt säljs överskottet till elnätet (blå färg).
Totalt prodeucerade solcellerna den aktuella dagen 73.1kWh el. 6.4kWh nyttjades direkt av huset. 9.1kWh sparades i batteriet och den största delen denna soliga dag såldes till elnätet. (57..6kWh)
Av hemmets totala elförbrukning denna dag på 13.3kWh kom allt antigen direkt från solcellerna eller från batteriet. Huset var således helt självförsörjande.

Tack Johan för förtroendet! 

/ Gänget på Wettersol

Solceller i Jönköping