iSolarCloud uppdateras

Inom kort kommer iSolarCloud, din app för att övervaka din solcellsanläggning från Sungrow att få ett nytt utseende. Arbetet med att utveckla appen till nästa nivå har pågått under hela våren och flera av Wettersols kunder har deltagit som Beta-testare och lämnat värdefull feedback till det nya utseendet. Nedan visas hur det ser ut för de med en hybridväxelriktare och ett batteri.

Låt oss ta en titt på Beta-version som snart lanseras!

Startvyn visar numera tydliga bilder på solceller, hus, elnät och batteri.
En efterfrågad förbättring är större och tydligare siffror för att se aktuell nivå i batteriet!

Nästa stora nyhet är att man numera enkelt kan svepa åt vänster så att man får fram Dashboard-vyn. Denna vy ger dig fördjupad insikt om din energianvändning. Varje fält i denna vy är klickbar för mer information.

Klickar man i fältet Energy Analysis får man upp den välbekanta vyn över dagens solelproduktion och elförbrukning. 

Väljer man istället Production-vyn får man upp en ny funktion, där man kan se en förväntad produktionsvy, samt gårdagens elproduktion från dina solceller. 

Väljer man istället från Dashboard-vyn att klicka in på Consumption får man fördjupad information om hur hemmets energianvändning fördelats från egenproducerad och köpt el. Även denna vy ger möjligheten att visa gårdagens värden för jämförelse.

Fördjupningsvyn för intjäning har numera ett flertal nya vyer för sammanställning:

Under Earnings och Day kan man se hur intäkten utvecklats sedan midnatt (i denna vy har en elbil laddats under natten, därav negativ intäkt under natten.) I månadsvyn blir det extra tydligt när elbilen laddats eller när batteriet inte räckt hela natten.

Batteri

Hur hittar jag till mina batteriinställningar eller all detaljdata över min anläggning med den nya appen?

Jo, nu blir det enklare!

Klicka på Batteri fältet på Dashbord

Då kommer man till Energy Storage System-vyn. Klicka även upp Energy Storage System2– texten. Scrolla fram Settings-menyn i toppen av skärmen och välj därefter Energy Management Parameters för att ställa in laddtider för batteriet:

Som ni märker är det främst en uppdatering på det visuella området.
All den data som finns att fördjupa sig i finns kvar och nya pedagogiska vyer har tillkommit.

Vill du lära dig mer om iSolarCloud uppdatering och fördelarna som tillkommer.