Måste solceller installeras i söderläge?  

Många kunder undrar vilket väderstreck som är optimalt att installera solceller på. Det är vanligt att man tror att det endast är ekonomiskt lönsamt att investera i solceller om man har ett tak i söderläge. Är det även lönsamt att installera solceller på öst/väst tak? Svaret är ja, här ska vi förklara varför.

Observera att informationen i detta blogginlägg refererar till solceller installerade på villatak. Vissa skillnader kan existera pga villataks och industritaks olika egenskaper och omständigheter. Intresserad av solceller till företag? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vad är skillnaden mellan olika väderstreck vid installation av solceller?

I Sverige producerar solceller generellt sett mest energi när de är placerade mot söder, eftersom Sverige ligger norr om ekvatorn. Beroende på var i landet man befinner sig kommer klimatet att variera på grund av Sveriges avlånga form. Till exempel har Malmö fler soltimmar per år än Kiruna, så placeringen av solceller kan variera mycket beroende på vart man bor. I det här fallet kommer vi fokusera på södra Sverige där Wettersol arbetar.

När du begär en solcellsoffert från din solcellsinstallatör tänker du kanske att söderläget på ditt garage är den bästa platsen för solpanelerna, men när du får offerten kan det hända att de placerat solpanelerna öst/väst på bostadshuset i stället. Varför? Söderläge bör vara det bästa, eller hur? Det kan finnas flera skäl till detta. Till exempel kan garaget vara för litet, och solpanelerna som placeras där når inte den nödvändiga startspänningen för att börja producera elektricitet. Vi utvecklar detta nedan.

”För små takytor är inte optimalt för solceller – Kan göra att solcellsanläggningen inte startar”

I strängsystem, som är det vanligaste solcellssystemet för solceller i svenska villor, finns det en strängväxelriktare med något som kallas MPPT (Maximum Power Point Tracker). MPPT:er är komponenter som mäter hur mycket energi dina solceller genererar och ser till att de alltid arbetar på sin maximala kapacitet. I ett strängsystem är solpanelerna på taket kopplade i serie i en sträng. MPPT-enheten behöver en viss mängd spänning för att kunna registrera solcellernas produktion (180 volt), detta kan påverka vart solcellerna på ditt tak bör monteras.

Låt oss ge ett enkelt exempel. Vi har fyra solpaneler som ger 40 volt var när solen är som högst en junidag kl. 12.00. MPPT-enheten behöver som tidigare nämnt 180 volt för att upptäcka att solpanelerna faktiskt producerar el. Men i fallet med fyra solpaneler ger solpanelerna 40 x 4 = 160 volt, vilket inte är tillräckligt för att MPPT-enheten ska kunna registrera att det produceras el på taket.

Detta är en vanlig anledning till att mindre ytor, även om de är i söderläge, kanske inte är det mest optimala för ett strängsystem. Därför kan solcellsinstallatören ha valt att placera panelerna öst/väst på ditt hustak. Det är viktigt att notera att man INTE ska koppla olika väderstreck i samma sträng. Solpanelerna som exempelvis är placerade åt öst kan genererar mer, men spänningen som MPPT-enheten känner av hindras fortfarande av solpanelerna i söder som inte genererar tillräckligt. Detta resulterar i en totalt sett sämre produktion än om solpanelerna i öst hade kopplats i en egen sträng.

Öst/Väst Montage för Solpaneler: Fördelar och Nackdelar

Fördelar med öst/väst tak

Solen går upp i öst och ner i väst. Har du solpaneler i dessa väderstreck betyder det generellt att de börjar producera el tidigt på dagen och igen senare på kvällen. Detta ger en ’bred produktion’, där solcellsanläggningen producerar en jämnare mängd solel under en större del av dagen än vad solceller i sydläge gör. Genom att utnyttja både morgon- och kvällssol kan du förlänga den totala dagliga elproduktionsperioden. I de flesta hem används mest el under morgon och kväll när familjen är hemma och ska laga mat, duscha etc. Därav kan ett öst/väst tak vara fördelaktigt om man exempelvis inte har ett solcellsbatteri, i.o.m. att dina solceller då producerar solel de timmar du är hemma och använder elen.

Nackdelar med öst/väst tak

Öst/väst montage av solceller ger oftast inte en lika hög topproduktion av solel som ett sydmontage. En solcellsanläggning producerar alltså inte lika många kWh per år på ett öst/väst tak som på ett södertak. Men eftersom de flesta människor inte är hemma mitt på dagen när solcellerna i söderläge producerar mest el kommer detta i många fall inte ha en negativ effekt på egenproduktionen av den producerade solelen. Däremot kommer det troligtvis resultera i att man säljer mindre el till elnätsbolaget från ett öst/väst tak än från ett södertak.

Sammanfattning fördelar/nackdelar   

Sammanfattningsvis har ett öst/väst montage för solpaneler sina egna fördelar och nackdelar. Det ger en bredare produktion över hela dagen, kan öka egenanvändningen av solel under morgnar och kvällar och sträcker sig över en längre produktionsperiod. Dock är det viktigt att komma ihåg att ett öst/väst montage inte genererar lika mycket ström som ett traditionellt sydmontage och levererar inte samma topproduktion mitt på dagen.

  • Solceller på öst/väst-tak ger en ökad egenkonsumtion av solel i många fall. 
  • En solcellsanläggning i öst/väst producerar oftast solel under en längre tid av dagen än vad en sydanläggning gör.
  • Solceller på öst/väst-tak producerar oftast inte lika mycket ström som en sydanläggning.  
Solpaneler på norrtak, är det lönsamt?

Att installera solceller på ett norrtak är vanligtvis inte det mest fördelaktiga alternativet när det gäller solenergiproduktion. I de flesta fall är det bäst att fokusera på takytor i andra väderstreck, såsom öst, syd eller väst, eftersom det ger bättre exponering för solen och därmed effektivare elproduktion.

Det betyder dock inte att solpaneler på ett norrtak inte kommer att producera någon elektricitet alls. Tack vare dagens höga effektivitet i solpaneler kan de ta upp en viss mängd solljus och generera el. Dock är det viktigt att förstå att norrtak inte kommer att producera i närheten samma mängd el som tak i andra väderstreck. Har ditt norrtak en låg lutning (mellan 3-15 grader) producerar solcellerna tillräckligt väl på vår- och sommartid för att anses vara en godtagbar investering. Har ditt norrtak en 45 gradig lutning skulle vi inte rekommendera att montera solceller på det taket, utan istället göra andra energieffektiviserings-åtgärder. Det är alltid bra att rådfråga din solcellsinstallatör och få deras åsikter och rekommendationer baserat på din specifika situation.

Optimal taklutning för solceller?

Taklutningen har en betydande inverkan på mängden ström som dina solpaneler kan producera. Solpaneler fungerar optimalt när de får direkt solljus, och i Sverige innebär det vanligtvis att solpanelerna bör ha en lutning på cirka 35 till 40 grader i sydlig riktning för att få maximal årlig solinstrålning. På vintern när solen står lägre på himlen kan en brantare taklutning vara fördelaktig, men det kan vara svårt att uppnå när solpanelerna är installerade på ett tak.

Projektering på ett låglutande tak
3 gradig lutning mot nordöst

Vad ger de låglutande taken för elproduktion ?

Låglutande tak kan vara en utmärkt plats för solpaneler och erbjuda en unik kombination av fördelar. Med en lutning på cirka 3 grader kan du uppnå en ’bred produktion’ som liknar effekten av öst/väst tak. Med detta menar vi att solcellerna har en lutning som gör att solpanelerna fångar in solens strålar tidigare på dagen samt senare på kvällen än när takets lutningen är brantare, även om den totala mängden solinstrålning är lägre. Naturligtvis beror resultatet på dina specifika förutsättningar och takets egenskaper. Notera att låglutande tak oftast ger en sämre produktion när solen står lägre, som till exempel på vintern.

Det som gör låglutande tak särskilt intressanta är att de under 5 graders lutning ger möjlighet till användning av uppvinklade solsystem. Det innebär att du kan rikta solcellerna i vilket väderstreck du vill. Du kan välja att inrikta dem öst/väst för att uppnå en bred produktion, vilket kan vara fördelaktigt för villaägare som vill optimera sin energianvändning. Å andra sidan kan du välja att inrikta dem mot syd för att passa industrin som har sin högsta energiförbrukning mitt på dagen.

För att få de bästa råden och anpassade lösningar för ditt låglutande tak, rekommenderas det att du samråder med en professionell solcellsinstallatör. De har erfarenhet och expertis för att bedöma dina förutsättningar och ge dig råd om den optimala riktningen för dina solpaneler. Genom att konsultera en installatör kan du maximera ditt solenergiutbyte och dra nytta av de fördelar som låglutande tak kan erbjuda.

Slutsats

Vilket montage som är mest lämpligt för din solcellsanläggning beror på dina specifika behov och förutsättningar. Södertak producerar generellt mer solel per år än öst/väst-tak, medan öst/väst-tak ofta producerar solel under fler timmar av dagen även om mängden är något lägre.

På Wettersol är vi experter inom solenergilösningar och hjälper gärna till att utvärdera vilket montage som passar dig bäst. Oavsett om du väljer ett öst/väst montage eller ett traditionellt sydmontage kan solenergi vara ett utmärkt sätt att minska din klimatpåverkan och spara pengar på lång sikt.

Välkommen att höra av dig om du har några frågor!

Wettersols solcellsprojektör Alexander Lundström