Hur deklarerar man solceller? (privatperson)

Våren är deklarationstid och vi får nu frågor om hur installationen av en solcellsanläggning påverkar och ska hanteras i inkomstdeklarationen.

Beviljad skattereduktion för grön teknik finns förtryckt i sammanställningen som en minuspost på en egen rad på den skatt som inbetalas. Uppgiften kan vara lite svår att hitta men kräver ingen insats från dig som ska deklarera.

Inkomst av såld el samt ersättning för nätnytta ska deklareras och räknas som kapitalinkomst från privatbostad. Det finns ett schablonavdrag på upp till 40 000 kronor per fastighet, vilket innebär att inkomsten för de flesta inte medför någon skatteeffekt. Inkomsten från solcellerna är således skattefri för de flesta.

Hand som håller med mobil som visar deklarationen
Foto: Fialotta Bratt

Ovanstående summa ska efter schablonavdrag redovisas på punkt 7.3 på Inkomstdeklaration 1. Blankett SKV 2199 kan med fördel användas som stöd.

Det finns även en skattereduktion för såld el på 60 öre per såld kilowattimme (kWh) upp till 30 000 kWh eller 18 000 kronor. Denna hanteras automatiskt och redovisas som en förtryckt uppgift. Denna uppgift kräver således ingen insats från dig som ska deklarera.

’Beviljad skattereduktion för grön teknik finns förtryckt i sammanställningen som en minuspost

Något som är viktigt att tänka på är att skattereduktion för grön teknik samt för såld el är just skattereduktioner och inte bidrag. Det innebär att det ska finnas ett tillräckligt utrymme av inbetald inkomstskatt för att möta skattereduktionen. Tänk även på att annan skattereduktion, exempelvis rot eller rut, också belastar samma utrymme. Om utrymmet för skattereduktion inte räcker till kommer mellanskillnaden att avräknas mot den skatt som ska betalas in.

Fastighetens taxeringsvärde påverkas inte av installation av solceller, batteri eller elbilsladdare men en nyinstallation kan utgöra en grundförbättring som ger rätt till avdrag vid försäljning av bostaden.

FÖRTYDLIGANDE: I övrigt vill vi förtydliga att syftet med ovanstående är ge en överblick av regelverket och inte är skatterådgivning. Vi rekommenderar alltid att söka information på Skatteverkets hemsida, via Skatteupplysningen på 0771-567 567 eller hos specialister på skattefrågor.

Wettersol stadssiluette Copyright