Vilket är det bästa montagessystemet för solceller på villatak?

Montagesystem kan fungera och se lite olika ut beroende på hur ditt tak ser ut och vilken tillverkare av montagesystemet det är ifrån. Systemen består av solpanelsfästen samt aluminiumprofiler som solcellerna monteras fast på.  Det är dina förutsättningar som avgör vilken infästningsmetod vi som leverantör ser som lämpligast. Vi skräddarsyr alltid våra installationer så att det ska bli så genomtänkt och bra som möjligt.

Solceller på tak med takpannor

Eftersom takpannor är den absolut vanligaste taktypen för svenska hem har det kommit att bli en majoritet av alla förfrågningar vi får om solceller. Systemen består av solpanelsfästen samt aluminiumprofiler som solcellerna monteras fast på. Systemet kan fungera och se lite olika ut beroende på hur ditt undertak ser ut. Gemensamt för samtliga tak med pannor är att det finns läkt. Detta gör att man i regel kan sätta ett solpanelsfäste som kläms fast ordentligt i bärläkten. Finns det råspont under läkten kan det också vara ett alternativ att skruva fast fästet i råsponten. Fästet går sen som en krok antingen på sidan eller i ovankant så att den blir synlig ovanpå pannan. Detta ger en liten distans till pannorna vilket både är fördelaktigt vid en eventuell felsökning, men framförallt för kylning av solpanelerna vilket gör att mer el kan utvinnas.

Solpanelsfäste som sitter fastklämd i bärläkten
Solpanelsfäste som skruvas fast i råsponten

Solceller på plåttak

Beroende på typen av plåttak ser montaget något olika ut:

  • Falsad plåt: Fästena för solpanelerna kläms fast runt falsen, en sådan installation kräver inga ingrepp på taket . 
  • Korrugerad plåt: Aluminiumprofilerna sätts fast med långskruv i bärläkten. När plåt-tjockleken är över 0,5 mm finns det som alternativ att man använder skruv som endast fästes i plåten. Men när vi gör den bedömningen kollar vi även på hur vindutsatt taket är, för att solcellerna ska sitta fast ordentligt på taket.
Klämmor på falsat plåttak
Korsförband på aluminiumtak

Solceller på papptak

Det går alldeles utmärkt att installera solpaneler på ett papptak, men monteringen kräver oftast mer material och är lite mer tidskrävande än andra taktyper. Det vanligaste sättet är att först skruva fast en bottenplatta i underliggande material på taket för att sedan svetsa en ny bit papp över för att den ska vara vattentät. Fler alternativ finns, t.ex en platta som skruvas med packningsmaterial mot taket. Då behövs det inte svetsas papp över.

Svetsat solpanelsfäste på takpapp
Skruvad platta på takpap

Slutsats

Vilket som är det bästa montagessystemet för solceller går alltså inte riktigt att svara på då det beror på dina förutsättningar. Med hjälp av detta blogginlägg hoppas vi dock att du känner dig lite tryggare när du jämför offerter från olika solcellsinstallatörer. Våra säljare kommer gärna ut och hjälper dig. Är du intresserad är det bara att kontakta oss!

Jönköping siluett