Hur fungerar Thermia Atlas med hetgasväxlare och timprisstyrning under riktigt kalla dagar?

Thermia Atlas, utrustad med hetgasväxlare och timprisstyrning, har bevisat sig vara en överlägsen och kostnadseffektiv värmelösning, särskilt under riktigt kalla dagar. Detta framgick tydligt under den kalla tisdagen den 28:e november 2023 i Bankeryd.

Hetgasväxlarens funktioner vid -9°C

I detta inlägg ska vi titta på när det är betydligt kallare ute och värmepumpen får arbeta hårdare med att producera värme. Det är också då som Thermia Atlas verkligen visar på fördelarna med att producera varmvatten gratis samtidigt som huset värms.

Traditionella värmepumpar kan inte producera varmvatten samtidigt som den värmer huset. Istället görs detta växelvis. När värmepumpen producerar varmvatten svalnar huset och vise versa. Thermia Atlas hetgasväxlare producerar varmvatten gratis när huset värms.

Thermias HGW-funktion är aktivt från 35°C framledningstemperatur till elementen eller golvvärmen, vilket är förklaringen till att man även vid låga framledningstemperaturer får nytta av hetgasväxlaren, vilket berördes i det tidigare inlägget.

Vad är en hetgasväxlare?

När värmepumpen värmer huset tar hetgasväxlaren till vara på överskottsvärme från kondensatorn för att skapa varmvatten.

Detta gör att du får varmvatten ”på köpet” när värmepumpen värmer huset. En unik funktion som Thermia har patenterat.

En kall novembermorgon i Bankeryd…

Tisdagen den 28:e november 2023 var en kall morgon, iallafall enligt oss smålänningar, utomhustemperaturen låg på -9°C medan inomhustemperaturen låg på 21°C. När det är betydligt kallare arbetar HGW kontinuerligt. Låt oss titta på lite grafer från värmepumpens display från de senaste 6-12 timmarna under natten.

På displayen kan vi läsa att huset har en inställd temperatur på 20°C. Utomhus är det -9°C och den verkliga inomhustemperaturen är 21°C. 

Thermia Atlas varmvattenberedare

Normaltemperatur för varmvattenberedare är mellan 45°C till max 60°C. Thermia Atlas kan istället värma upp vattnet till 95°C med hjälp av hetgasväxlaren. Med hjälp av en blandningsventil späds vattnet ut, på så vis får man en mycket större mängd varmvatten än vad man normalt kan ackumulera i en värmepump. Vid utspädning från 95°C till duschbart varmvatten på 40°C ger detta en varmvattenvolym på upp till 540 liter för Thermia Atlas 18, eller 488 liter för Thermia Atlas 12.

I grafen för varmvattentemperatur kan du läsa av att det tas en morgondusch klockan 06:15. Varmvattentemperaturen faller från 63°C till 61°C.

För att möta det behovet har värmepumpen förberett genom att producera varmvatten under natten, när elen är billigare.

Men nu kommer det fiffiga:

Varmvattentemperatur 28:e november 2023

I grafen nedan ser vi att drifttiden för varmvattenfunktionen i värmepumpen inte har ökat. Det betyder att värmepumpen inte har arbetat för att producera något varmvatten under natten. Varmvattnet har istället kommit från överskottsvärmen som hetgasväxlaren tagit till vara på.

Det är detta som är det magiska med hetgasväxlaren!

Värmepumpens drifttid för varmvattenproduktion.

Sammanfattning – hetgasväxlarens fördelar

  • Varmvattenproduktion utan att värmepumpen aktivt arbetar med att producera varmvatten!
  • Hetgasväxlaren i Thermia Atlas tar tillvara på den värme som blir då kompressorn arbetar för att värma huset. Denna överskottsvärme värmer vattnet i varmvattenberedaren, så att värmepumpen inte behöver köra ”varmvattenprogrammet”. 
  • Därav att man får ”varmvatten på köpet”. Denna funktion är väl värd att betala för, då den sparar upp till 20% av ”värme-varmvattenkostnaden” per år. Det rör sig alltså om ca 2000-3000kWh om året och det främst under den tiden på året då elpriset är som högst, dvs från hösten, över vintern och fram på våren. 

Timprisstyrning och varmvatten med Thermia Atlas

Låt oss även se närmare på hur timprisstyrning gör att värmepumpen producerar värme när elen är billig.

Smart Price

Smart Price är en funktion hos Thermias mer avancerade värmepumpar (Atlas, Calibra, Athena samt fastighetspumpen Mega) för att producera värme och varmvatten utifrån rådande timpris på el. Smart Price planerar för minsta möjliga elförbrukning när elpriset är högt under dagen och buffrar extra värme (och varmvatten) när elpriset är lågt. På så vis kan villaägaren automatiskt dra nytta av perioder under dygnet med låga elpriser för att värma sitt hem till lägsta möjliga kostnad. En funktion som kommer bli allt viktigare framöver.

I grafen nedan ser vi varmvattentemperaturen för det föregående dygnet, dvs den 27:e november 2023. 

Där kan vi läsa av att varmvattnet är extra varmt under natt-timmarna. Detta beror på att värmepumpen producerade varmvatten när priset på el var som billigast, för att kunna användas när elpriset är betydligt högre. Från kl 14.30 har varmvattentemperaturen ökat på grund av att hetgasväxlaren tagit tillvara på överskottsvärme från uppvärmning av huset. Värmepumpen kör här på mycket låga varv och drar därmed väldigt lite energi. 

Varmvattentemperatur den 27:e november. Här syns tydligt effekten av Timprisstyrning mellan kl 06:00 till kl 14:30,
då värmepumpen stått mer eller mindre still.

Producera värme när elen är som billigast

I grafen för inomhustemperatur nedanför ser vi hur temperaturen varierat den 27:e november 2023. För att slippa producera värme under de dyra morgontimmarna påbörjades värmeproduktionen kl. 03.00 när elpriset var som billigast. Inomhustemperaturen höjdes från 20°C till 21-22°C Det är först när det blir kallare utomhus efter kl 13:00 som huset kyls av och når den inställda temperaturen på 20°C. 

På kvällen när elpriset återigen är lägre arbetar värmepumpen för att värma huset. Notera temperaturfallet i graferna för utomhustemperatur nedan. I graferna kan vi se att temperaturen föll från -2°C kl. 13.00, 27 november till -10°C 28:e november kl 04:00.

Detta kraftiga temperaturfall får värmepumpen att arbeta hårdare för att säkerställa god inomhuskomfort.

Inomhustemperatur den 27 november 2023 med SMART-PRICE aktiverat.
Utomhustemperatur 27 november 2023, Bankeryd.
Utomhustemperatur 28 nov 2023, Bankeryd.

Elpris och elförbrukning

Låt oss nu titta på elpris och elförbrukning för den 27:e och 28:e november:

I grafen nedan kan du läsa av spotpriset från nordpool. Där ser vi att elpriset startade på 100 öre/kWh vid midnatt den 27:e. Kl 06:00 stiger det till ca 140 öre/kWh för att därefter falla hela vägen fram till midnatt. 

Den 28:e november börjar elpriset på ca 40 öre/kWh. Kl 18.00 är utomhustemperaturen -10°C, det kallare vädret gör att vi når en elpris-topp på ca 190 öre/kWh.

Spotpris från Nordpool SE3 för 27 & 28 november 2023

i grafen för Elförbrukning den 27:e november ser vi en tydlig spik i elförbrukningen kl 07:00 (spotpris ca 120 öre/kWh) då hela hushållet är uppstigna, kaffebryggaren går, brödrosten rostar och på spisen steks det ägg. Allt samtidigt! Därefter ser i hur elförbrukningen minskar under dagen för att framåt kl 17:30 öka igen pga matlagning. 

Mest intressant är att titta på effekttoppen kl 03:00. Då är elpriset som lägst den 27:e med ca 85 öre/kWh, värmepumpen går nu upp på nästan maxfart. Värmepumpen förbrukar uppskattningsvis ca 3400W i totalt en timma och lyfter inomhustemperaturen från 20 till 21°C.

Elförbrukning den 27:e november 2023.

Därefter kommer det betydligt kallare dygnet den 28:e november. I grafen för Elförbrukning den 28:e november kan vi se att värmepumpen återigen jobbar som hårdast när elpriset är som lägst kl 02.00

Vi ser också en annan intressant detalj mellan kl 18:00 och kl 21:00. Där har huset skiftat över till batteridrift för att på så vis inte alls köpa el från elnätet under denna tid, då elpriset var som allra högst med en peak på 190 öre/kWh.

Elförbrukning den 28:e november 2023.

Alla grafer (förutom spotpris samt elförbrukning) kommer från Thermias app/webbportal Online och ingår kostnadsfritt för de värmepumpar som är uppkopplade mot internet, något som Wettersol hjälper till med i samband med installation av värmepump. 

Thermia Online finns för berg/jordvärmepumparna Atlas och Calibra, samt luft-vatten värmepumpen Athena och fastighetsvärmepumpen Mega.

Slutsats – Thermia Atlas är en bra investering

Thermia Atlas med hetgasväxlare (HGW) ger varmvatten på köpet, när huset värms under kalla dagar. Den totala besparingen av denna funktion uppgår till ca 2500-3000kWh per år och det är främst under vinterhalvåret då elpriset är som högst som denna besparing sker. Detta gör att man får en mycket god ekonomi att välja en mer avancerad och effektiv värmepump utrustad med Thermias patenterade hetgasväxlare.

Att dessutom välja en värmepump utrustad med möjlighet till timprisstyrning (Smart Price) gör att man undviker att använda mer el än absolut nödvändigt under de timmar på dagen då elpriset är som dyrast, då värmepumpen själv styr värmeproduktionen till de billigaste timmarna. 

Vill du få dessa fördelar och fördjupad kunskap om hur du kan spara en betydande del av din elräkning ska du låta Wettersol hjälpa dig att byta värmepump eller installera ett nytt värmesystem.