Hur ser elförbrukningen ut för ett hushåll med solceller och batteri?

Batterilagring handlar om att spara el från en tidpunkt till en annan, oftast inom ett och samma dygn.  Är man nyfiken på att komplettera sin solcellsanläggning med ett batteri är det intressant att titta närmare på ett hushålls elförbrukning.

Utan solceller, utan batteri…

En vanlig familj har ofta ett elförbrukningsmönster där mest el används på morgonen innan familjemedlemmarna går till skola och jobb, samt på seneftermiddagarna då de kommer hem och påbörjar hushållssysslor som matlagning, tvätt, disk och kanske dusch mm. 

En elförbrukningskurva för ett hushåll kan se ut ungefär så här (april 2021). Denna familj har ett mycket energieffektivt hem och sannolikt ser just dina förbrukningskurvor lite annorlunda ut. Mer om detta senare.

Elförbrukning under ett dygn 20 april 2021

I grafen ser vi elförbrukningen under ett dygn hos en familj. Det vi ser under natten är främst lite toppar från värmepump och kyl/frys som jobbat fram till ca kl. 08.00. Under dagen har solen värmt upp huset och familjemedlemmarna har varit iväg från hemmet. Ca kl. 17.00 har familjen kommit hem och dragit igång diverse elförbrukning så som matlagning mm.

Med solceller…

Denna familjen har installerat solceller. Detta var en mycket solig dag och anläggningen producerade en fin kurva under dagen (grön kurva i grafen).
 

Kurvan visar den egenproducerade solelen samma dag 20 april 2021

Tyvärr kunde familjen inte utnyttja all el som de producerade då de var iväg från hushållet fram till kl 17.00. Endast en liten del av kvällens elanvändning kom direkt från solel.
Det mesta av solelen fick de istället sälja.

Med solceller och batteri…

Med ett batteri hade man kunnat spara en del av det överskott man producerat under dagen för användning på kvällen. Faktum är att endast en liten del av solenergin hade behövts för att fylla batteriet. Man hade alltså fortfarande sålt huvuddelen av den el man producerar en såhär solig dag.

Med ett 10kWh batteri kopplat till solcellsanläggningen hade det sett ut så här:

Blå:a kurvan visar hur mycket av familjens elförbrukning som täcks utav den egenproducerade solelen.

Reminder: Den stora gröna kurvan är den el som solcellerna producerar. Här har den ljusgröna delen av solkurvan i början av dagen gått åt till att fylla upp batteriet, vilket ofta är prioriterat av systemet att göra med det första tillgängliga överskottet. Topparna bakom den gröna kurvan visar elförbrukningen som direkt använder den egenproducerade solelen från solcellerna på taket. I de övriga blå kurvorna har familjen också levt på solenergi – tack vare batteriet som lagrat överskottet från dagen. Som man ser räcker faktiskt batteriet även från föregående dygn mellan kl 00.00-04.00! 

Så vad innebär detta? Med ett batteri kan man använda sin egenproducerade el under stora delar av dygnet under sommarhalvåret. Det som återstod att köpas in denna dag var endast några timmars elanvändning innan solens uppgång (röd kurva). 

Nycken till en god ekonomi ligger alltså i att man med ett batteri ökar egenanvändningen av solelen man producerar genom att spara dagens överskott till kvällen. 

Egenförbrukning 


Tittar vi närmare på solelsproduktionen och elanvändningen ser vi att av solcellernas elproduktion på totalt 64,79kWh har 18,4kWh används direkt (till elanvändning eller sparats till batteriet för användning efter solnedgång). Resterande 46kWh har sålts (exporterats).

Endast 3,28kWh har köpts in och kombinationen solceller och batteri har i detta fall resulterat att hela 85% av hushållets elanvändning har kommit från solcellerna denna aprildag 2021.  Detta ger en mycket god ekonomi, och dessutom en känsla av oberoende som inte skall underskattas.

– El som man själv producerar och använder är fri från moms, energiskatt och överföringsavgifter, vilket faktiskt utgör den största delen av priset man betalar för ”köpe-el”.

Olika förutsättningar…

Eftersom alla hem och hushåll har olika el-förbrukningsvanor samt förutsättningar för produktion av solel behöver man göra specifika beräkningar för varje enskilt fall. 

Vår erfarenhet är att man ofta behöver ett större batteri än 10kWh som visas i detta exempel. Endast nybyggda lågenergivillor med medvetna elkonsumenter kan förvänta sig att denna kapacitet täcker deras behov under de delar av året då solcellerna producerar tillräckligt för att ladda batteriet samt klara av direktanvändningen av solel. 

Men samtidigt som vi ser att man ofta behöver ett större batteri kan vi också se att man i stor utsträckning klarar sig med en mindre solcellsanläggning om den kombineras med ett batteri. Att köpa en större solcellsanläggning än man förbrukar eller förväntas förbruka i framtiden gör att man faktiskt subventionerar billig el till sina grannar!

Kontakta oss om detta är intressant!

Går ni i tankarna på att skaffa solceller bör ni också överväga om ni skall satsa på ett solcellssystem som antingen direkt är kopplat till ett batteri eller har möjligheten att längre fram göra detta.  

Kontakta oss så kan vi tillsammans rådgöra för vilka olika möjligheter som kan vara lämpliga för just Er!

Daniel Säljare Wettersol

Daniel Mattsin

Säljare Villa

036-333 62 80

Säljare Villa Wettersol

Kristofer Svensson

Säljare Villa

036-336 68 16