Är solceller på villa lönsamt?

Den genomsnittliga återbetalningstiden för solceller och batteri till villa är mellan 10-15 år i Sverige. Om solcellerna och batteriet kombineras med Checkwatt halveras återbetalningstiden på grund av den goda ersättningen man får av att låna ut batteriet till CheckWatt. Eftersom effektgarantin på solpanelerna ofta är runt 25 år blir det en väldigt lönsam investering.