Är solfångare samma sak som solceller?

Nej, Solfångare värmer upp vätska som då kan utvinnas i hushållet i form av värme. Solceller producerar endast el.