Elektrikern har varit här – är min solcellsanläggning redo?

Nej. När våra montörer monterat dina solceller och vår elektriker installerat din växelriktare behöver du byta ut din elmätare. Detta gör ditt elnätbolag. Efter att din elmätare är utbytt kan du starta igång din solcellsanläggning. Vi gör föranmälan till ditt nätbolag.

Att byta elmätare tar olika lång tid hos olika elnätsbolag. Om bytet av elmätare drar ut på tiden kan du kontakta ditt elnätsbolag för att ta reda på när bytet är planerat att genomföras. Du ska inte starta anläggningen innan mätaren är bytt då det skulle medföra extra kostnader för dig som kund.