Hur fungerar stödtjänster till ett solcellsbatteri?

Genom att ansluta ditt batteri till en stödtjänst kan du, din bostadsrättsförening eller företag både tjäna pengar och hjälpa till att hålla det svenska elnätet stabilt genom frekvensreglering. När du ansluter ditt solcellsbatteri till en stödtjänst är du med och balanserar det svenska elnätet och därigenom får du ersättning. Hur stor ersättning du får beror på ditt batteris kapacitet.