Hur slår jag på mitt solcellsbatteri?

Sungrow & BYD:

Dra upp säkringarna på höger sida av batteriet. Därefter kommer ditt batteri starta.

Såhär slår du på och stänger av ditt Sungrowbatteri