Lamporna lyser på mitt batteri – vad betyder det?

Lamporna visar att batteriet är på samt hur laddat det är.

Av/På-Knappen lyser blått

  • Oavbrutet sken: Batteriet fungerar normalt 
  • Blinkar snabbt (var 0,5 sek): Batteriets programvara uppdateras 
  • Blinkar långsamt (var 2 sek): Batteriet är påslaget och/eller i standbyläge (inget fel) 

Av/på-knappen lyser rött

  • Oavbrutet sken: ett systemfel har inträffat
  • Blinkar: batteriet är påslaget eller i standby-läge och någonting är fel

Batteriikonen: Batteriikonen visar hur laddat ditt batteri är. Ett streck betyder att batteriet är laddat med 10%, två streck indikerar 20% laddning etc…