Måste man ha optimerare vid skuggning?

För några år sen monterade man alltid optimerare vid risk för skuggning. Sen dess har mycket hänt på marknaden. Både växelriktare och solpanelerna har blivit bättre på att hantera skuggning genom smartare algoritmer och bättre utformade produkter. I och med att nästan samtliga solcellstillverkare övergick till half-cutpaneler förändrades sättet man projekterade en solcellsanläggning, nu behövdes inte längre optimerare i samma utsträckning.