Min växelriktare fungerar inte – vad gör jag?

 1. Starta om din anläggning. Det kan behövas om du tex haft strömavbrott.
 • Avstängning av solcellsanläggning: 
  • Stäng av AC-brytaren märkt Elkopplare för produktionsanläggning
  • Vrid DC-brytaren på växelriktarens vänstersida till läge OFF. Vänta 10 min före arbete. 
 • Start av solcellsanläggning:
  • Slå först på AC-brytaren
  • Därefter DC-brytaren 

Växelriktaren är utrustad med inbyggda överspänningsskydd på AC- & DC-sidan samt jordfelsbrytare.

Hur man stänger av sin växelriktare från Sungrow

Hur du slår på din växelriktare från Sungrow